Samarbeid og partnere

Samarbeid og partnere

NHH har lang tradisjon for samarbeid med samfunn og næringsliv. Samarbeidene spenner fra sterke individuelle samarbeid med forskningsmiljøer til verdifulle partnerskap med NHH som helhet.

For oppdatert liste over samarbeid, se nederst på siden.

equinor skodvin brødtekst_næringsliv.jpg

Akademiaavtalen. Digitaliseringsdirektør Torbjørn F. Folgerø i Equinor (til venstre) og NHH-rektor Øystein Thøgersen. Foto: Helge Skodvin

samarbeid med næringsliv

NHH skal være det naturlige kontaktpunktet for dem som ønsker ekspertkunnskap om bedrifts‐ og samfunnsøkonomiske temaer. Langsiktige samarbeid og partnerskap muliggjør forskning på områder som er strategisk viktige for NHH, partnere og samfunnet ellers. Under er eksempler på NHH's langsiktige samarbeid med næringslivet.

Akademiaavtalen mellom NHH og Equinor er en femårsavtale på 35 millioner kroner som finansierer forskningsposisjoner innenfor tre prioriterte områder: digital transformasjon, makroøkonomi og naturressurser, og kunnskapsbedriften. Formålet med avtalen er å stimulere forskning på områder som er strategisk viktige for NHH, Equinor og samfunnet generelt. Les om Akademiaavtalen her.  

Telenor er founding partner i The Digital Transformation HUB. The HUB er en formidlingsarena for det nasjonale forskningssenteret Digital Innovation for Growth (DIG) - Norges ledende forskningssenter på digital innovasjon, verdiskaping og transformasjon for bærekraftig vekst.  

FOOD er et felles femårig forskningssamarbeid lansert i 2016 mellom NHH og NorgesGruppen for å frembringe forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, særlig om empiriske spørsmål knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet. Forskningstemaer inkluderer arbeidsledighet og prisvekst, logistikk og lagringsplanlegging for å redusere matsvinn, og sukkerbeskatning for å redusere sukkerforbruk og forbedre helse.

samarbeid med organisasjoner

NHH skal skape møteplasser hvor forskere, næringsliv, forvaltning, tidligere og nåværende studenter møtes og utveksler kunnskap og erfaring. Ved å samarbeide med relevante klynger og organisasjoner skaper vi arenaer for formidling, og jobber mot vår eksistenserklæring "sammen for bærekraftig verdiskapning". Under er eksempler på samarbeid med organisasjoner knyttet til bærekraft.

NHH er kunnskapspartner i SKIFT, et næringslivsdrevet klimainitiativ som skal være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.  Formålet er å bruke NHHs forskning og utdanning innen bærekraft og klimaøkonomi til å løse utfordringer knyttet til bærekraft generelt, og særlig til balansen mellom økonomisk utvikling og miljøpåvirkning.

KLIMASTIFTELSEN er Norges grønne tankesmie. Stiftelsens kjerneoppgave er å formidle kunnskap om klimaendringenes trusler og muligheter til beslutningstakere og den brede offentlighet. NHH er samarbeidspartner i stiftelsen.

Les mer om hvordan NHH jobber med bærekraft