Våre samarbeid og partnere

Våre samarbeid og partnere

NHH har lang tradisjon for samarbeid med samfunn og næringsliv. Forpliktelsene spenner fra sterke individuelle samarbeid med forskningsmiljøer til verdifulle partnerskap med NHH som helhet.

Under er eksempler på våre langsiktige samarbeid.

Akademiaavtalen med Equinor  

Akademiavtalen mellom NHH og Equinor er en femårsavtale på 35 millioner kroner som finansierer forskningsposisjoner innenfor tre prioriterte områder: digital transformasjon, makroøkonomi og naturressurser, og kunnskapsbedriften. Formålet med avtalen er å stimulere forskning på områder som er strategisk viktige for NHH, Equinor og samfunnet generelt. Forskningsfelt finansiert av Equinor innen tynn avtale inkluderer temaer knyttet til tropisk avskoging og naturlig ressursforvaltning, klimaendringer og utviklingsøkonomi. Les mer her.  

Equinor er også med som strategisk partner i forskningssenteret Brandinnova.  

DIG og the hub

Telenor er founding partner i The Digital Transformation HUB på NHH. The HUB er en formidlingsarena for det nasjonale forskningssenteret Digital Innovation for Growth (DIG) - Norges ledende forskningssenter på digital innovasjon, verdiskaping og transformasjon for bærekraftig vekst.  

Food

FOOD er et felles femårig forskningssamarbeid lansert i 2016 mellom NHH og NorgesGruppen for å generere forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, særlig om empiriske spørsmål knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet. Forskningstemaer inkluderer arbeidsledighet og prisvekst, logistikk og lagringsplanlegging for å redusere matsvinn, og sukkerbeskatning for å redusere sukkerforbruk og forbedre helse.

Skift

NHH er kunnskapspartner i SKIFT, et næringslivsdrevet klimainitiativ som skal være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.  Formålet er å bruke NHHs forskning og utdanning innen bærekraft og klimaøkonomi til å løse utfordringer knyttet til bærekraft generelt, og særlig til balansen mellom økonomisk utvikling og miljøpåvirkning.

Norsk klimastiftelse

KLIMASTIFTELSEN er Norges grønne tankesmie. Stiftelsens kjerneoppgave er å formidle kunnskap om klimaendringenes trusler og muligheter til beslutningstakere og den brede offentlighet. NHH er samarbeidspartner i stiftelsen

Corporate register (liste nederst på siden)