Forskningssamarbeid

Forskningssamarbeid

NHH har forskningssamarbeid med over 80 ledende selskaper. Sammen skaper vi ny innsikt og forskning i verdensklasse.

Gjennom samarbeid med bransjer og bedrifter på ulike nivå får forskerne våre data, innsikt, forståelse og diskusjonspartnere som de ellers ikke ville ha hatt tilgang til. Til gjengjeld bidrar forskerne våre med grundige, kritiske og uavhengige ekspertvurderinger, og nye perspektiver og ideer. 

Forskningssenter 

NHH har som mål å være internasjonalt ledende på utvalgte forskningsfelt. Instituttene er kjernen i organisasjonen, mens forskingssentrene utgjør spydspissene.

Som bedrift har man flere muligheter til samarbeid med forskningssentrene. Man kan støtte senteret i sin helhet gjennom for eksempel partnerfinansiering, eller gå inn i enkelte prosjekt hvor man bidrar med informasjon, kompetanse eller midler. Eksempler er forskningssenteret DIG som samarbeider med 15 ledende virksomheter, eller forskningsprosjektet Sustain X fra CSB som har flere eksterne partnere.

DIG

Research CSB

Gavestillinger 

Gavestillinger bidrar til at NHH får styrket sin forskning innenfor viktige satsningsområder. Samarbeidspartnerne våre støtter oss med gavestillinger, stipendiatstillinger og postdoc-stillinger, og finansierer på denne måten viktig forskning rundt tematikk som er til nytte for bedriften, næringslivet og samfunnet forøvrig. 

Gåvestillingar ved NHH

Konferanser og forelesninger

Som bedrift kan du bidra inn i konferanser eller forelesninger på NHH og møte et relevant publikum, både blant studenter og bedrifter. 

SNF- Anvendt forskning

SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning. Selskapet utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. SNF er ett av Norges ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Virksomheten drives med basis i egen stab og fagmiljøene ved NHH.

SNF