NHH oppretter nytt innovasjonssenter

Bilde av Tor W. Andreassen og lyspærer
NYTT SENTER: – I tett samarbeid med både private og offentlige virksomheter skal DIG, gjennom fremragende tverrfaglig forskning, bidra til nødvendig omstilling, sier professor og leder av senteret Tor W. Andreassen. Foto: Odd Mehus / Pexels v. Rodolfo Clix
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

12. juni 2020 10:15

NHH oppretter nytt innovasjonssenter

Norges Handelshøyskoles nye senter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret samarbeider med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september.

Med senteret Digital Innovation for Sustainable Growth (DIG), går NHH sammen med en rekke ledende virksomheter og forskningsmiljøer, for å bidra til digital omstilling og innovasjon.

– I tett samarbeid med både private og offentlige virksomheter skal DIG, gjennom fremragende tverrfaglig forskning, bidra til nødvendig omstilling. Vi skal vise hvordan virksomheter må tilpasse seg for å skape bedre økonomiske resultater, sier NHH-professor og leder av DIG-senteret Tor W. Andreassen.

Det nye senteret har planlagt oppstart i september 2020 og skal holde til på NHH. I samarbeid med næringsliv og samarbeidspartnere skal forskerne ved DIG finne ut av:

  • Hvordan implementere digitale innovasjoner og oppnå større kommersiell suksess?
  • Hvordan innovere selskapers forretningsmodell og hva er best for hvem?
  • Hvordan kan vi forstå og navigere i digitale økosystemer?
  • Hvordan forbereder vi oss på transformasjon og radikale endringer?

Les også:

Innovasjoner når himmelen faller ned

Tenk deg at du må velge mellom to onder. Enten å miste store deler av produksjonskapasiteten eller miste store deler av kundemassen – over natten! Hva velger du? Velkommen til en krisesituasjon!, skriver professor Tor W. Andreassen.

– Vår forskning skal bidra til innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester i eksisterende virksomheter, og legge grunnlaget for etablering av nye, lønnsomme bedrifter, sier Andreassen.

Store ambisjoner

DIG-senteret er en videreføring av Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH. Senteret ble i 2011 tildelt 80 millioner kroner i SFI-finansiering (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) fra Norges Forskningsråd. I 2019 feiret senteret åtte år med tjenesteinnovasjonsforskning i verdensklasse

Mens det forrige senteret vektla tjenesteinnovasjon og kunderelasjoner, skal DIG ha en bredere tilnærming og vektlegge ulike aspekter ved digitalisering av virksomhetene, deres forretningsmodeller og markedstilbud, og ikke minst hvordan kunstig intelligens kan anvendes i de kundeorienterte funksjonene på en måte som øker bedriftenes verdifangst.

Les også:

Norsk innovasjons-forskning på verdenskartet

Åtte år med tjenesteinnovasjonsforskning i verdensklasse markert med konferanse i Oslo. – Vi begynte på null. Nå er Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) i front, sier leder Tor W. Andreassen.

Samarbeider med NTNU

DIG-senteret har 15 foreløpige samarbeidspartnere innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. Bedriftspartnerne bidrar med omlag 150 millioner kroner i støtte og egeninnsats.

Nylig inngikk DIG avtale med NTNUs forskningssenter Norwegian Open AI Lab (NAIL), og blir med det en del av deres nettverk: Open AI Lab Bergen.

– Virksomhetenes konkurransefortrinn har flyttet seg fra effektiv produksjon og logistikk til kunnskap om kundene basert på avanserte algoritmer og læring – kunstig intelligens. NAIL er de fremste på utvikling av teknologien i Norge. NHH og DIG skal bli de beste på å forstå verdifangsten av teknologien i virksomheter, sier Andreassen.

– Samarbeidet gir også grunnlag for utveksling av studenter og faglige ansatte – noe som vil styrke begge institusjonene, sier professoren.

Les også: 

Millionstøtte til stipendiat og gründer

Gjennom selskapet Mycroft gjør doktorgradsstipendiat Christian Braathen det lettere å sette sammen gode arbeidsplaner. Nå får han én million fra Forskningsrådet.