Bli partner

Bli partner

Våre bedriftssamarbeid tilpasses formålet for samarbeidet. Denne fleksibiliteten gjør at vi sammen med våre partnere kan få best mulig utbytte av avtalen for bedriften, høyskolen og våre studenter.

NHH har en rekke partnerskap med nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner som tar ulike former.

Noen bedrifter samarbeider med enkeltforskere på spesifikke prosjekt, noen er partner i et forskningssenter, noen er gjesteforelesere og andre finansierer forsking på overordnede problemstillinger. 

Les mer om våre samarbeid og partnere, eller ta kontakt med oss for mer informasjon.