Nærlingsliv

Som NHH-partner får du tilgang til Norges ledende forskningsmiljø innen finans, økonomi og ledelse, studenter på toppnivå, alumninettverket vårt, og skreddersydde etter- og videreutdanningsprogram.

NHH skal være en pådriver for nytenkning og bærekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, noe som krever nær og omfattende interaksjon med næringsliv og samfunnsinstitusjoner både i og utenfor klasserommet. Ved å samarbeide med NHH har bedrifter og organisasjoner muligheten til å opprettholde og støtte banebrytende næringslivsforskning og fremragende studenttalent. 

Kontakt oss

Næringslivskontakt Jostein Farestveit

Nyheter