En bærekraftig forsikring

 – Det er også mulig å gjøre forsikring om til noe målbart, ikke bare i kroner og ører, men også i bærekraft, sier André Heie Vik, leder for IT-utvikling i Frende. Foto: Ove Sjøstrøm
– Det er også mulig å gjøre forsikring om til noe målbart, ikke bare i kroner og ører, men også i bærekraft, sier André Heie Vik, leder for IT-utvikling i Frende. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

2. juni 2021 14:21

En bærekraftig forsikring

Er det mulig å selge bærekraftige forsikringsprodukter? Frende har åpnet døren for studenter fra programmet Design Thinking hos NHH, HVL og UiB for å få svar.

Er det mulig å selge bærekraftige forsikringsprodukter? André Heie Vik håper studentene fra design thinking vil gi gode svar.
Er det mulig å selge bærekraftige forsikringsprodukter? André Heie Vik håper studentene fra design thinking vil gi gode svar. Foto: Ove Sjøstrøm

– Det er jo egentlig et tveegget sverd. De aller fleste ønsker at vi skal være bærekraftige, sier André Heie Vik, leder for IT-utvikling i Frende. Han peker på en utfordring:

– Problemet er at veldig få godtar en brukt mobil som erstatning for den som er blitt stjålet.

Eller for den saks skyld, applauderer frem høyere forsikringspremier for å bli mer bærekraftige.

– Må satse på bærekraft

Vik har ansvar for 25 medarbeidere som utvikler brukervennlige løsninger for forsikringskundene. Frende tar hensyn til bærekraft når nye produkter skal utvikles, selv om det ikke nødvendigvis er et høylytt krav fra kundene.

– At mange forsikringskunder i dag hverken er opptatt av sirkulærøkonomi, eller vil ha brukte ting som erstatning, betyr ikke at det vil være slik i overskuelig fremtid, sier han og legger til:

B Løseth, UiB

Innovasjonsmotoren på høyden

Universitetet i Bergen er ikke bare et sted for forskning og kunnskapsformidling. Den ærverdige institusjonen på Nygårdshøyden er en viktig motor for innovasjon og omstilling.

– Hvis vi ikke ligger i forkant og utvikler nye forretningsmodeller, som uansett vil tvinge seg frem, taper vi i konkurransen om kundene. Jeg tror bestemt at bærekraft kommer mer og mer inn folks bevissthet som styrende for valgene de tar som forbrukere.

Åpnet døren for design thinking

Vik gjennomførte i fjor «Omstilling og Innovasjonsledelse: Brytningstid» hos NHH Executive, et studieprogram på masternivå med omstilling, innovasjon og ledelse på timeplanen.

Case fra din organisasjon?

Det mulig for organisasjoner å melde inn ett eller flere relevant case hvor det ikke er en klar løsning på problemet. De som blir antatt, mot et vederlag, jobber studentene med gjennom hele studiet. Organisasjoner som får vedtatt case får internt foredrag om Design Thinking i egen organisasjon, innsiktsrapport presentert av studenter, idé / konsept presentasjon og presentasjon av ferdig løsning. Studiet er et samarbeid mellom NHH, HVL og UiB og gir 30 studiepoeng på masternivå.

– En av samlingene tok for seg innovasjon og design thinking. Jeg visste at sistnevnte arbeidsmetodikk kan gi gode svar på utfordringene vi opplever med omgivelser som endres hurtig, sier Vik.

Da Frende fikk en henvendelse fra de ansvarlige på masterprogammet Design Thinking, ble han glad.

– De spurte om vi ville la noen av studentene bruke oss som case i et gruppearbeid. Resultatene de la på bordet kunne vi bruke fritt. Det sa vi selvsagt ja til, sier han og forteller at de tok en runde internt før de presenterte ønskene sine for studentene:

Frende har nylig utnevnt en bærekraftsansvarlig, og vi trenger mer innsikt i hva kundene våre forventer av oss.

André Heie Vik

– Vi kom frem til at spørsmål rundt bærekraft er høyaktuelle for oss. Frende har nylig utnevnt en bærekraftsansvarlig, og vi trenger mer innsikt i hva kundene våre forventer av oss.

horde

Gründet selskap under fintech-studiet

For Horde-gründer Alf Gunnar Andersen ble fintech inngangsporten til gründerlivet. Selvtilliten kom for fullt da han tok videreutdanning hos NHH Executive.

Må være troverdig

Frende har allerede fått to rapporter fra gruppearbeidet til de seks studentene hos NHH, HVL og UiB. Design thinking-metodikken er anerkjent og tverrfaglig og blander fagområdene design, teknologi og business som verktøy for problemløsning. HVL, UiB og NHH samarbeider om studiet, og har ansvar for hvert sitt fagområde.

– Jeg er imponert over hva studentene har kommet frem til, og ser frem til den endelige presentasjonen før sommeren, sier han mens han blar i idéskissen og innsiktrapporten de har jobbet frem.

–  Studentene har gjort en grundig jobb og snakket med  bank- og forsikringsansatte, med kunder og potensielle kunder for å forstå mer av hva vi må levere på fremover.

­– Hva har du lært?

– Noe av innsikten forteller oss at det skal være enkelt å ta bærekraftige valg. Da må vi også tilby kundene våre gode verktøy for å ta disse valgene. Et annet forhold handler om troverdighet. Det betyr at vi må gjøre det enkelt å forstå hva som gjør produktene våre bærekraftige, forklarer Vik.

– Hva blir neste steg for dere?

– Studentene vil teste ut prototypene og presentere resultatene for oss. Er det et potensial her, vil vi selvfølgelig vurdere å gå videre med ideene de har jobbet med.

Monica Rydland og Tore Hillestad

Lanserer fleksibel mastergrad i ledelse

Fra høsten 2021 kan du ta en ny mastergrad i ledelse ved NHH Executive. – Innovasjon, omstilling, bærekraft og ledelse er fire tema du bør ha et forhold til som leder, sier fungerende direktør Tore Hillestad.

Mange gode ideer

En av idéene fra studentene er en plattform for skadeforebygging.

– Dette er et av de veldig gode forslagene. Det mest bærekraftige vi kan tilby i vår bransje er å unngå skader. Da slipper vi å erstatte ødelagte gjenstander.

I tillegg til den økonomiske gevinsten for Frende og kundene, er også miljøgevinsten stor, sier han og legger til:

– Det er også mulig å gjøre forsikring om til noe målbart, ikke bare i kroner og ører, men også i bærekraft. Å synliggjøre hvor mye klimautslipp som er spart ved å tenke gjenbruk ved et forsikringsoppgjør, kan bane vei for en ny bevissthet rundt dette hos kundene våre. Men da må vi også utvikle gode markedsplasser for gjenbruk.

Grundig metode

Du må gjerne sitte i ro og vente på at ting skal endre seg. Men da blir du kanskje den neste palmeoljen. Og der vil vi ikke ende opp.

André Heie Vik

Med design thinking-metoden blir det enklere å ta de rette valgene når Frende skal utvikle og teste fremtidens produkter og forretningsmodeller, understreker Vik.

– Jeg fikk jo selv litt smaken av design thinking under Brytningstid-programmet, og det studentene har jobbet frem, er veldig verdifullt for oss. Vi må komme opp med gode ideer, men vi må også teste det på virkelige mennesker. Det er styrken med design thinking-metodikken, sier han.

– Hva blir den største utfordringen for dere de neste årene?

– Å drive på en bærekraftig måte, samtidig som vi tjener penger på nye produkter. Jeg pleier å sitere en av de dyktige foreleserne på Brytningstid: Du må gjerne sitte i ro og vente på at ting skal endre seg. Men da blir du kanskje den neste palmeoljen. Og der vil vi ikke ende opp. 

1036903