Klynger

Klynger

NHH samarbeider med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv i ulike kunnskapsklynger der vi utvikler fremragende og nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

NHH deltar i følgende klyngesamarbeid:

Energiomstilling Vest

Energiomstilling Vest er et samarbeid mellom NHH, UIB, Norce og HVL. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.

NCE Finance Innovation

NCE Finance Innovation er en norsk fintechklynge som skal styrke et blomstrende norsk Fintech-økosystem ved å legge til rette for teknologisk innovasjon og samarbeid innen økonomi og teknologi. Klyngen har 80 medlemsbedrifter.

NCE Media

NCE Media er en norsk medieklynge som er verdensledende innen utvidet virkelighet, grafikk, AI, virtuelle studioer, kringkastings- og IP-basert video, robotikk og verktøy for arbeidsflyt og visuell historiefortelling.

Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv.

Connect Vest

Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer. Organisasjonen jobber med innovasjon, gründere og vekstbedrifter, og har 200 medlemsbedrifter og 85 tidligfaseinvestorer.

NCE Maritime Clean Tech

NCE Maritime Clean Tech representerer et av verdens mest komplette maritime kommersielle knutepunkter. Klyngen bruker norsk maritim ekspertise, bygget opp over generasjoner, som et springbrett for utvikling av nye energieffektive og miljøvennlige teknologier.

VIS 

VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen. VIS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole.