Velkomstveke BØA

Velkomstveke BØA

Program for velkomstveka 2024 for nye studentar på Bachelor i økonomi og administrasjon.

måndag 12. august
10:00-11.30

matrikuleringsseremoni*

Velkommen til NHH og den tradisjonelle immatrikuleringa. Vennligst hugsa kleskoden: formell antrekk.

Aulaen, NHH. Bruk inngang C.

Møt opp 15 minutter før seremonien starter.

11:30-12.30

Lunsj

Studentkantina

12:30-13.30

Utforsk NHHS

Aud Max

13.30-14:30

Inndeling i faddergrupper

Korridor på toppen av hovudtrappa

18:00-

Kveldsprogram i regi av NHHS

Sjå nhhs.no for program

Tysdag 13. august
10:00-11:00

Informasjon

Informasjon frå og Q&A med:

Aulaen

11.00-11:30

Lunsj

Studentkantina

11:30-13:30

Velkommen

ved Programleiar for BØA.

Praktisk informasjon og Q&A.

Aulaen

12:00-15.00

Stands med informasjon om:

Korridor på toppen av hovudtrappa

18:00-

KVELDSPROGRAM I REGI AV NHHS

Sjå nhhs.no for program

Onsdag 14. august
12.00-13.00

Stands med informasjon om:

 Speilsalen

13:00-14:00

Møt NHH-leiinga 

Og få ein innføring i NHH-kulturen.

Aud Max

14.15-15.15

Ein inspirerande tale om kunstig intelligens

Aud Max

18:00-

KVELDSPROGRAM I REGI AV NHHS

Sjå nhhs.no for program

Torsdag 15. august
10:00-11:00

Orientation session: Opportunities ahead!

Informasjon om:

Aud Max

11.00-16.00

Case-oppgåve

Case om bærekraft og det grønne skiftet. Det blir lunsj i speilsalen frå 12 til 12.30.

Aud Max

18.00-

KVELDSPROGRAM I REGI AV NHHS

Sjå nhhs.no for program

Fredag 16. august
12:00-15:00

sports- og aktivitetsdag

Stemmemyren idrettsanlegg

18:00-22:00

Hallaien-konsert

Koengen, Bergen

Sjå nhhs.no for detaljar

Laurdag 17. august
13:00-

PROGRAM I REGI AV NHHS

Sjå nhhs.no for detaljar

Søndag 18. august 
13:00-17:00

Alternativ bussguiding gjennom Bergen

Sjå nhhs.no for detaljar

* Immatrikuleringa er obligatorisk. Meld frå på e-post til opptak@nhh.no dersom du er forhindra frå å delta.

Vi tilrår også at alle nye studentar deltek i resten av velkomstveka då dette gjev ein god start på studietilværet.

IT-support

I velkomstveka er IT brukarstøtte å treffa på stand dagleg  frå 10:00-14:00 ved Servicesenteret.

Her kan du få informasjon om og hjelp med blant anna:

  • NHH-brukerkonto
  • Wi-Fi
  • Studentweb
  • Student-ID-app
  • Nøkkelbrikke
  • Webmail