MBA i strategisk ledelse

MBA i strategisk ledelse

Toårig masterprogram på deltid som gir deg verktøy for å ta bedre beslutninger.

Studiet passer for deg som er eller vil bli leder. Det har et overordnet perspektiv på strategi og trekker inn ulike fagdisipliner som økonomi, ledelse, markedsføring, organisasjonsteori og økonomisk styring.

Konkurransen er knallhard, hvordan mobilisere ressurser slik at din bedrift får  varige konkurransefortrinn? Gjennom teori og analyser av konkurransesituasjoner vil du settes i stand til å utvikle strategier og rammeverk i din virksomhet. Dette vil gi deg et bedre grunnlag for å vurdere hvilke aktiviteter virksomheten bør involvere seg i.

I programmet vil du få integrere teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger fra egen bedrift. Slik vil studiet bli både faglig interessant og direkte anvendbart for deg.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Bygg nettverk

Du møter deltakere fra både privat og offentlig sektor. Vårt mål er å bygge et nettverk for læring som du kan trekke på i løpet av studiet og etterpå. Hvert kull har 32 deltakere.

Studiet gir deg en bred kompetanseplattform for å arbeide som spesialist, rådgiver eller leder i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Forløpende opptak. Neste opptaksmøte 15. desember 2017
  • Fortsatt ledige plasser, ta kontakt
  • Studiestart: 1. februar 2018
  • Undervisning på Sem Gjestegård i Asker og NHH i Bergen, HEC i Paris og NUS i Singapore
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år
  • Studieavgift: kr 390 000 (kr 97 500 pr semester)

Kontakt oss

Oversikt over program

1.semester: Eksterne rammebetingelser
01.02.-03.02.2018
Sem Gjestegård           
Det makroøkonomiske konkurransebildet
14.03.-17.03.2018
NHH, Bergen
Konkurranseanalyse
24.04.-27.04.2018
HEC, Versailles
Utenlandssamling
23.05.-26.05.2018
Sem Gjestegård
Økonomiske og politiske rammebetingelser
14.06.2018
Oslo og Bergen                            
Skoleeksamen
2.semester: Intern analyse
30.08.-01.09.2018
NHH, Bergen              
Ressurser og aktiviteter                           
26.09.-28.09.2018
Sem Gjestegård
Merkeledelse
25.10.-27.10.2018
Sem Gjestegård
Ekspansjon
21.11.-24.11.2018
Sem Gjestegård
Bedriftens grenser
06.12.2018
         
Hjemmeeksamen
3.semester: Strukturell iverksetting
17.01.-19.01.2019
Sem Gjestegård                      
Økonomisk styring                                            
11.02.-15.02.2019

Utenlandssamling
03.04.-05.04.2019
NHH, Bergen
Konsernstrategi
14.05.2019      
Innlevering prosjektoppgave
22.05.-25.05.2019
Sem Gjestegård
Motivasjon og insentiver
13.06.2019

Hjemmeeksamen
4.semester: Strukturell iverksetting
11.09.-14.09.2019       
Sem Gjestegård
Ledelse og forhandling                                                                                        
16.10.-19.10.2019
Sem Gjestegård                 
Ledelse og omstilling
31.10.2019                                                                 Hjemmeeksamen                           
05.12.-06.12.2019               
NHH, Bergen                     
Avslutning med presentasjon av masteroppgaven (Bergen)