Executive master i anvendt finans

Executive master i anvendt finans

Dette er en erfaringsbasert mastergrad som gir en solid kompetanse i hele finansfaget kombinert med spesialisering gjennom relevante fordypningsstudier.

Executive master i anvendt finans settes sammen av AFA studiet, samt en eller to valgfrie fordypningsmoduler. På denne måten kan du spesialisere deg i det feltet som er mest aktuelt for deg. Studieprogrammet kombinerer faglig tyngde med ledende markedskompetanse, basert på samarbeidet mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening.

I studiene inngår selvstendig, gruppebasert, veiledet utredningsarbeid slik at man kan fordype seg i særlig engasjerende faglige tema

Gjennom aktiv deltakelse utvikler du et nettverk med faglig relevans både under og etter studiet

Dette er studieprogrammet for deg som arbeider i finansnæringen, industrien, offentlige organer og andre næringer, og som dermed kan delta aktivt ut fra faglig engasjement og relevant erfaring.

MBA i finans, illustrasjonsfoto: Ganeshfoto

AFA

AFA - Autorisert finansanalytikerstudium gir tittelen Autorisert finansanalytiker.

FORDYPNINGSmoduler

Avansert kredittanalyse

15 studiepoeng

Corporate Finance

15 studiepoeng

Verdsettelse

15 studiepoeng

Disse modulene rullerer etter behov, se nærmere kunngjøring. Det er også mulig å ta fordypningsstudiet først og så AFA-studiet etterpå for å oppnå mastergraden. Varighet på modulene er inntil et halvt år.

Studiene presenteres i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Finansiering av videreutdanning

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Executive master i anvendt finans

Verdt å vite

  • Alle modulene er tilrettelagt som deltidsstudier, for deg som er i full jobb
  • Du søker opptak til modulene på deres respektive nettsider
  • AFA-studiet tar to år, og fordypningsmodulene ca et halvt år. Vi anbefaler at du starter med AFA-studiet

AFA-studiet blir oppgradert fra høsten 2021

I SAMARBEID MED

blobid0.png

Kontakt oss