Kapitalforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Bilde av person ved pult

Modulens målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne kapitalforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Modulen tilbys i samarbeid med Forening for finansfag (FFN).

Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Kapitalforvaltningsstudiet er et videreutviklet og utvidet studium med fortsatt fokus på forvaltningskompetanse.

Målgruppe

 • Kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, finansanalytikere, bærekraftsanalytikere (ESG) og meglere
 • Kapitaleiere, som for eksempel institusjonelle investorer, private investorer og stiftelser
 • Personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi
 • Personer som arbeider innenfor regnskap og revisjon
 • Personer som jobber i finansielle bransjeorganisasjoner og i offentlig forvaltning, herunder departement, tilsyn og sentralbank
 • Personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, eller yter avansert porteføljerådgivning

Samlingsdatoer

 • 1. samling 23.09.-25.09.2022
 • 2. samling 28.10.-30.10.2022
 • 3. samling 18.11.-20.11.2022
 • 4. samling 13.01.-15.01.2023
 • 5. samling 10.02-12.02.2023

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

verdt å vite

 • Oppstart 23. september 2022
 • Fortsatt ledige plasser. Ta kontakt
 • Undervisningssted Oslo
 • Studieavgift kr. 80 000

Kontakt oss