Kapitalforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 24. november
Studiestart
19. janauar 2024

Bilde av person ved pult

Modulens målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne kapitalforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Modulen tilbys i samarbeid med Forening for finansfag (FFN).

Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Kapitalforvaltningsstudiet er et videreutviklet og utvidet studium med fortsatt fokus på forvaltningskompetanse.

Målgruppe

 • Kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, finansanalytikere, bærekraftsanalytikere (ESG) og meglere
 • Kapitaleiere, som for eksempel institusjonelle investorer, private investorer og stiftelser
 • Personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi
 • Personer som arbeider innenfor regnskap og revisjon
 • Personer som jobber i finansielle bransjeorganisasjoner og i offentlig forvaltning, herunder departement, tilsyn og sentralbank
 • Personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, eller yter avansert porteføljerådgivning

Samlingsdatoer

 • Samling 1: 19.–21. januar 2024, Scandic Solli, Oslo
 • Samling 2: 9.–11. februar 2024, Scandic Solli, Oslo
 • Samling 3: 8.–10. mars 2024, Scandic Solli, Oslo
 • Samling 4: 12.–14. april 2024, Radisson Nydalen, Oslo
 • Samling 5: 24.–26. mai 2024, Radisson Nydalen, Oslo
 • Innlevering av fagoppgave: fredag 30. august 2024
 • Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver: 12. september 2024

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 24. november
Studiestart
19. janauar 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Anvendt Finans.

Les mer om Executive master i anvendt finans

verdt å vite

 • Planlagt oppstart våren 2024
 • Undervisningssted Oslo
 • Studieavgift NOK 90 000

Kontakt oss