Kapitalforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
Våren 25

Bilde av person ved pult

Modulens målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne kapitalforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Modulen tilbys i samarbeid med Forening for finansfag (FFN).

Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Kapitalforvaltningsstudiet er et videreutviklet og utvidet studium med fortsatt fokus på forvaltningskompetanse.

Målgruppe

  • Kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, finansanalytikere, bærekraftsanalytikere (ESG) og meglere
  • Kapitaleiere, som for eksempel institusjonelle investorer, private investorer og stiftelser
  • Personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi
  • Personer som arbeider innenfor regnskap og revisjon
  • Personer som jobber i finansielle bransjeorganisasjoner og i offentlig forvaltning, herunder departement, tilsyn og sentralbank
  • Personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, eller yter avansert porteføljerådgivning

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
Våren 25

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Anvendt Finans.

Les mer om Executive master i anvendt finans

verdt å vite

  • Undervisningssted Oslo
  • Studieavgift NOK 90 000

Kontakt oss