Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Kapitalforvaltning.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

  Noen enkeltmoduler kan i tillegg ha ytterligere spesifikke opptakskrav, det vil da framgå av den enkelte modulplan.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Kostnader i forbindelse med litteratur, reise, opphold og dagpakker dekkes av den enkelte deltaker.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Kapitalforvaltning er en faglig utfordrende modul som krever gode basiskunnskaper og et sterkt engasjement gjennom lange dager med forelesninger, problemløsning og diskusjoner av empirisk analyse og case fra gruppearbeid. Modulen er basert på forelesninger, caser og oppgaver.

  Modulen er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over to semester. Modulen er organisert i fem helgesamlinger totalt 15 samlingsdager. I tillegg kommer en dag med presentasjoner av fagoppgaven. Som en del av modulen skal studentene skrive en fagoppgave med et omfang på 15 studiepoeng.