Corporate Finance

Lær å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Financ, illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Våre programledere hjelper deg å utvikle evnen til å tenke finansøkonomisk om selskapsstyring (corporate governance) generelt og foretakets finansierings- og investeringsproblemer (corporate finance) spesielt. Dette skjer ved gjennomgang av interessante faktiske transaksjoner (cases) samt kobling mot relevante forskningsresultater.

De mest sentrale finansielle transaksjonene som diskuteres inkluderer utforming og utstedelse av verdipapirer, prising av børsnoteringer, strukturering og forhandling av fusjoner og oppkjøp, samt finansielle restruktureringer og konkurs.

Studiet tilbys i samarbeid med Forening for finansfag (FFN).

Sentrale tema 

  • Eierstyring og interessekonflikter
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Restrukturering
  • Konkurslovens betydning for finansieringen

Studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringen

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Fortsatt ledige plasser, ta kontakt
 • Studiestart 15. august 2022
 • Studiet er intensivt, teoridrevet og casebasert. Det går over ni dager fordelt på to samlinger: syv dager på Solstrand Hotel & Bad (15.-21. august) og to dager med prosjektpresentasjoner på Soria Moria (24.-25. november).
 • Pris NOK 60 000

Neste oppstart

Tentativ august 2023. Søkbart vår 2023

Kontakt oss

Samlinger

 

15.08.-21.08.2022

 

Solstrand Hotell & Bad, Os

24.11.-25.11.2022

 

Soria Moria, Oslo