Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Corporate Finance.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Programmet er et vitenskapelig fundert og casebasert studium i corporate finance. Studiet omhandler corporate finance prinsipper og praksis, med utstrakt bruk av finanstransaksjoner. Det utvikler deltakernes evne til å ta praktiske beslutninger innenfor foretakets finansieringsproblemer (selskapsstyring, innhenting av kapital, salg av verdipapirer, valg av kapitalstruktur, restrukturering) og investeringsproblemer (især oppkjøp).

  Målgruppe

  Studiet er rettet mot personer som arbeider innenfor corporate finance i større selskaper, banker, meglerhus og konsulentselskaper, men er også relevant for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Ha inngående kunnskap om beslutninger angående kapitalstruktur og finansiering av foretakets investeringer.
  • Ha inngående kunnskap om prinsippene bak emisjon ved børsnotering og emisjon av verdipapirer
  • Ha avansert kunnskap om prinsippene bak strategier for oppkjøp og fusjoner, samt optimal budgivning
  • Forstå og vurdere vanskelige problemstillinger forbundet med selskapskonkurs og dets betydelse for finansieringen.
  • Ha avansert kunnskap om prinsippene for og verdien av corporate governance systemer

  Ferdigheter

  • Forstå, kunne anvende og forholde seg kritisk til avansert forskning innenfor corporate finance
  • Kunne verdsette og finansiere avanserte investeringsprosjekter
  • Kunne lose selskapet gjennom vanskelige transaksjoner som børsnoteringer, kapitalemisjoner og oppkjøp, basert på faglig kunnskap

  Kompetanse

  • Kunne kommunisere prinsippene for verdsettelse av selskaper
  • Kunne kommunisere prinsippene bak optimal selskapsfinansiering
  • Kunne kommunisere prinsippene bak god selskapsstyring
  • Kunne kommunisere prinsippene bak markedsføring av verdipapirer og utformingen av disse
 • Vurdering

  Vurdering

  Kandidatene vurderes i form av deltakelse på samlingene, samt presentasjon og diskusjon av en fagoppgave. Fagoppgaven har et omfang på 7,5 studiepoeng og er en del at det selvstendige skriftlige arbeidet som inngår i graden Executive master i anvendt finans.

  Fagoppgavens tema skal være relevant i forhold til temaer som er diskutert i løpet av studiet. Fagoppgaven utformes som en case-gjennomgang av en norsk kapitalmarkedstransaksjon, inklusivt oppkjøp, emisjon, konkurs, osv. Omfanget av fagoppgaven er 25-30 A4-sider pluss grafer og tabeller.

  Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdager, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annens gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)