Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Corporate Finance.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

  I forbindelse med utfasing av EMBA graden i finans, vil AFA kandidater som har startet på AFA studiet til og med kull 2020, prioriteres i opptaket.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  I tillegg til studieavgift kommer utgifter på ca. NOK 20 000 i forbindelse med opphold på Solstrand Hotell & Bad og Soria Moria.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er på masternivå og går over ni dager i løpet av et semester: syv dager på Solstrand Hotel & Bad og to dager med prosjektpresentasjoner på Soria Moria.