– «Gullet» i AFA-studiet er kombinasjonen av det faglige og nettverket

AFA-student Guro Elgheim Sivertsen
– Jeg er overbevist om at hvis vi skal klare å utløse det store potensialet finansbransjen har til å bidra i det grønne skiftet, så må vi forstå bransjen, og den forståelsen hadde jeg ikke hatt uten AFA-studiet, sier Guro Elgheim Sivertsen, direktør for bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Hundven-Clements Photography/NHH

1. mars 2023 14:42

– «Gullet» i AFA-studiet er kombinasjonen av det faglige og nettverket

AFA-studiet er gullstandard for spesialiseringsstudier innen finans, og gir deg autorisasjon som finansanalytiker. Men hvordan foregår undervisningen, og hva kan du forvente å ta med deg videre i arbeidslivet, utover en offisiell tittel?

Det er Forening for Finansfag Norge (FFN, tidligere Finansanalytikerforeningen) som i samarbeid med NHH tilbyr AFA-studiet, et samlingsbasert program på masternivå som går over tre semestre. Studiet er Norges mest oppdaterte og dekkende innen finans, og inkluderer akademisk tyngde i kombinasjon med bidrag fra ledende praktikere.

Under samlingene legges det opp til gruppearbeid og sosiale sammenkomster, som gir deltakerne god anledning til å bli kjent. Dette var noe Mirela Brox Montell, AFA-alumn og COO i Blueberry Capital, verdsatte da hun gjennomførte studiet.

Mirela Brox Montell, AFA-alumn og COO i Blueberry Capital
Mirela Brox Montell, AFA-alumn og COO i Blueberry Capital

– Medstudentene mine var gode samarbeids- og diskusjonspartnere, noe som ga oss et optimalt grunnlag for godt læringsmiljø, forteller Montell, som fullførte AFA-studiet i 2015.

– Særlig i etterkant har jeg innsett verdien av studiets sosiale side, og en vesentlig del av det faglige nettverket mitt stammer faktisk fra AFA-tiden.

Finansfaglig styrketrening gir resultater

Anerkjente professorer og ledere fra finansnæringen gjør faginnholdet til en god blanding av finansteori og ekte erfaringer fra næringen. Nivået på forelesere og gjesteforelesere tilførte  det Montell betegner som «unike muligheter til å få innsyn i ekspertenes erfaringer, vurderinger, tvil og synspunkter».

At Montell i dag har en lederstilling i hedgefondforvaltning, er noe hun gir AFA en del av æren for:

– Studiet påvirket helt klart mulighetene mine, og er nok en av årsakene til at jeg har fått anledning til å jobbe for forvaltere av alternative investeringsfond. I tillegg til å være en formell utdannelse, forteller studiet noe om ens arbeidskapasitet og vilje til å søke ny kunnskap.

ESG-perspektiver og norske forhold

Annie Bersagel er utdannet ved Stanford Law, AFA-alumn, og jobber i dag som ESG-porteføljeforvalter i Folketrygdfondet. For henne var studiet en måte å fordype seg i finans for å bli en enda bedre ESG-analytiker.

Annie Bersagel er ESG-porteføljeforvalter i Folketrygdfondet.
Annie Bersagel er ESG-porteføljeforvalter i Folketrygdfondet.

– Søkelyset på norsk næringsliv var utslagsgivende for meg. Jeg hadde tatt noen av de samme fagene under studietiden i USA, men manglet forståelse av norsk makroøkonomi.

De norske perspektivene ble svært nyttige for Bersagel, som primært jobber med norske og nordiske aksjer i Folketrygdfondet. Ellers i organisasjonen er det flere som har tatt AFA, nettopp fordi modulene er relevante i arbeidet som gjøres. For Bersagel sin del ble særlig faginnholdet rundt corporate governance og børsregler viktige verktøy i forståelsen av det norske rammeverket og hvordan ting er organisert.

– AFA ga meg kredibilitet i arbeidet og gjorde at jeg i større grad kunne sette ESG-problemstillinger inn i en finansiell kontekst.

Bersagel mener studiet var avgjørende for at hun fikk jobben i Folketrygdfondet. I tillegg ble hun kjent med Aksel Mjøs, som hun senere teamet opp med for å skrive boken Norsif Guide to ESG Integration in Fundamental Equity Valuation (2021).

Nye og nyttige bekjentskap

Nettopp nettverk, i tillegg til faginnholdet, er noe flere tidligere studenter trekker frem som et pluss. AFA-studiet er lagt opp for at studentene skal treffes, diskutere faglige problemstillinger og bli kjent – både med likesinnede og de som har andre innfallsvinkler.

Guro Elgheim Sivertsen, direktør for bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank
Guro Elgheim Sivertsen, direktør for bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank

Guro Elgheim Sivertsen, direktør for bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank, er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet i finans siden hun var ferdig å studere – de seneste ti årene med bærekraft som hovedområde. For henne var AFA et påfyll i finansfaglig kompetanse, som har åpnet opp for nye tanker og ideer innen bærekraft.

– Jeg er overbevist om at hvis vi skal klare å utløse det store potensialet finansbransjen har til å bidra i det grønne skiftet, så må vi forstå bransjen, og den forståelsen hadde jeg ikke hatt uten AFA-studiet.

Samlingen av fag og folk er fellesnevneren hos alle vi har snakket med, og det er her suksessfaktoren til AFA ligger. Elgheim oppsummerer:  

– Jeg mener at det er kombinasjonen av det faglige og nettverket som er «gullet» i AFA. Både på samlingene og i etterkant har jeg hatt god kontakt med medstudenter som jeg har hatt både glede og nytte av.

Flere om AFA-studiet

«Det går fint å få til AFA-studiet ved siden av full jobb, så lenge man strukturerer hverdagen og effektiviserer arbeidsmetodene sine. Det var noe av det viktigste jeg fikk med meg fra tiden som AFA-student.»

Teodor Sveen-Nilsen, aksjeanalytiker SpareBank1 Markets

«AFA-studiet er fantastisk, fordi det er så bredt og inneholder alle relevante finansfag, samtidig som det gir deg en mulighet til å fordype deg. Jeg føler meg tryggere faglig og nyter godt av nytt og utvidet nettverk.»

Liv Laskemoen, Client Executive, Financial Institutions Coverage at SEB Large Corporates & Financial Institutions

«Det viktigste med AFA-studiet var først og fremst kompetansen som ga meg trygghet i rollen som aksjeanalytiker i meglerbransjen. AFA-sertifiseringer er et kvalitetsstempel!»

Alexandra Morris, investeringsdirektør Skagen

Les mer og send inn din søknad på våre sider