Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA)

NHH og NFF gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

Studiet henvender seg til deg som ønsker å utvide dine kunnskaper om kapitalmarkedene. Overordnet retter det seg mot finansanalytiske emner.

Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører, samt deltakernes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Ved fullført studium tildeler Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) autorisasjonen Autorisert FinansAnalytiker.  Kandidatene får også tildelt tittelen CEFA: «Certified European Financial Analyst».

AFA inngår som hovedelement i en Executive MBA i Finans fra NHH. Hvis du ønsker en MBA grad kan du velge mellom et utvalg av fordypningsstudier innen finans. Se våre nettsider for mer informasjon.

Studiet består av åtte faglige moduler over fire semestre:

 • Modul 1: Verdsettelse
 • Modul 2: Finansregnskap med analyse
 • Modul 3: Anvendt makroøkonomi
 • Modul 4: Fastrentepapirer
 • Modul 5: Finansielle instrumenter
 • Modul 6: Porteføljestyring/kapitalmarkedsteori
 • Modul 7: Corporate Finance
 • Modul 8: Institusjonelle forhold/sentrale atferdsregler

Les Anette Hjertø, porteføljeforvalter hos DNB Wealth Management, sine erfaringer fra studiet

Om studiet

Studiepoeng
48 på masternivå
Grad
-

Kontakt oss

Verdt å vite

 • Søknadsfrist: 29. april 2019
 • Studiestart: september 2019
 • Undervisning i Oslo og en samling i Bergen
 • 12 intensive helgesamlinger (fredag-søndag) i åtte faglige moduler over to år
 • 40 deltakere per kull
 • Studieavgift: kr 180 000 (kr 45 000 pr semester)

Oversikt over samlingsdatoer

1. semester:

Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker            
Finansregnskap med analyse

Scandic Solli, Oslo
Verdsettelse

Scandic Solli, Oslo
Verdsettelse og finansregnskap med analyse

Oslo og Bergen
Skoleeksamen i Verdsettelse

Oslo og Bergen                            
Skoleeksamen i Finansregnskap med analyse
2. semester

Scandic Solli, Oslo             
Anvendt makroøkonomi                          

Scandic Solli, Oslo
Fastrentepapirer

Jebsen-senteret, NHH Bergen
Anvendt makroøkonomi og fastrentepapirer

Oslo og Bergen
Skoleeksamen i Anvendt makroøkonomi

Oslo og Bergen                         
Skoleeksamen i Fastrentepapirer
3. semester

Scandic Solli, Oslo                     
Kapitalmarkedsteori og porteføljestyring                                           

Scandic Solli, Oslo
Finansielle instrumenter

Scandic Solli, Oslo
Finansielle instrumenter og kapitalmarkedsteori og porteføljestyring

Oslo og Bergen
Skoleeksamen i Finansielle instrumenter

Oslo og Bergen
Skoleeksamen i Kapitalmarkedsteori og porteføljestyring
4. semester
                                                Scandic Solli, Oslo Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler                                                                                       

Scandic Solli, Oslo          
Corporate Finance

Holmen Fjordhotell, Nesbru
Corporate Finance og institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler                          
               
Oslo og Bergen
Skoleeksamen Corporate Finance
               
Oslo og Bergen                      
Skoleeksamen i Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler