Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostnader ved Autorisert finansanalytikerstudium.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, eksamensavgift og autorisasjonsgebyr til EFFAS.

  Andre kostnader

  • Litteratur – ca. kr 3000 per semester
  • Arrangementspakke i forbindelse med samlinger kr 750 per dag
  • Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlinger
  • Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)
 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må derfor avtale med din arbeidsgiver at du får permisjon i forbindelse med studiesamlinger og eksamen.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er et erfaringsbasert masterstudium.

  AFA-studiet består av i alt åtte emner, og det er lagt opp til undervisning i to emner per semester.

  I tillegg kommer undervisning i metode som gjennomføres som en kortere introduksjonssamling samt en samling ved starten av andre semester.

  Undervisningen foregår med helgesamlinger, samt digitale samlinger. Hvert emne kan ha ulik vektlegging i omfang på fysiske og digitale samlinger.

  Studiet har et samlet omfang på 60 studiepoeng

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning og vil kunne inngå som delfinansiering av studiet.

  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no