Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostnader ved Autorisert finansanalytikerstudium.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskrav er mastergrad i økonomi og administrasjon fra norsk eller akkreditert utenlandsk utdanningsinstitusjon eller fullført siviløkonomstudium. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen mastergrad kvalifiserer og for opptak; f.eks. jurister, sivilingeniører eller samfunnsøkonomer. Søker må dokumentere et minimum av bedriftsøkonomisk kompetanse, eventuelt tilegnet gjennom relevant arbeidserfaring. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere for opptak. For søkere i denne gruppen kreves særlig relevant realkompetanse tilpasset studiet. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdanning med særlig relevant yrkespraksis.

  NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis. Opptakskomiteen gjør en vurdering av de kvalifiserte søkerne med utgangspunkt i formell utdanning og yrkespraksis. For å sikre god kullsammensetning er det et ønske om å få inn deltakere med ulik bakgrunn.

  Opptakskomiteen består av faglig ansvarlige fra NHH samt medlemmer i NFF.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgift for Autorisert finansanalytikerstudium 2020 er kr 196 000,- (kr 49 000,- per semester).

  I tillegg kommer følgende kostnader:

  • Eksamensgebyr: kr 2 800,- per semester
  • Litteraturkostnader: ca. kr 3 000,- per semester
  • Bevertning på samlingene:  kr 1 830,- per samling
  • Vi anbefaler at alle deltakerne overnatter på hotell første og siste samling. Kostnad for hotellopphold ca. 4000,- per samling.
  • 6. samling ved NHH i Bergen: kostnader til eventuell reise- og opphold
  • I tillegg må det beregnes eventuelle kostnader til reise og opphold for ni samlinger i Oslo
  • EFFAS autorisasjonsgebyr: kr 1 200,- (betales ved studiestart)

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 590,- per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulerte priser.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 48 studiepoeng på masternivå.

  Studiet er lagt opp som deltidsstudium over to år med tre helgesamlinger (fredag-søndag)  per semester, totalt 36 undervisningsdager.

  Autorisert finansanalytikerstudium er krevende, og en fullføring av studiet forutsetter betydelig engasjement fra den enkelte deltaker gjennom selvstudier og deltakelse i grupper.

 • Vurdering

  Vurdering

  Tre-timers skriftlige/digitale eksamener arrangeres i Oslo.

  Eksamenstid kl. 09.00 - 12.00.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no