Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved AFA - Autorisert finansanalytikerstudium.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskrav er mastergrad i økonomi og administrasjon fra norsk eller akkreditert utenlandsk utdanningsinstitusjon eller fullført siviløkonomstudium. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen mastergrad kvalifiserer og for opptak; f.eks. jurister, sivilingeniører eller samfunnsøkonomer. Søker må dokumentere et minimum av bedriftsøkonomisk kompetanse, eventuelt ervervet gjennom relevant arbeidserfaring. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere for opptak. For søkere i denne gruppen kreves særlig relevant realkompetanse tilpasset studiet. I tillegg kreves minimum tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdanning med særlig relevant yrkespraksis.

  Opptakskomiteen forbeholder seg  retten til å tilby inntil halvparten av studieplassene på direkte opptak til særskilt kvalifiserte søkere. De øvrige studieplassene vil bli tildelt ved loddtrekning. Kvalifiserte søkere som ikke blir tatt opp ved årets opptak, vil få tildelt et ekstra lodd i trekningen neste gang de søker.

  Opptakskomiteen kan pålegge kandidater som er tatt opp på studiet å ta et forkurs i finansregnskap. Dette vil være i form av et veiledet selvstudium som avsluttes med et dagsseminar i Oslo.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

  For søkere som har søkt AFA tidligere og blitt funnet kvalifisert, må brev som bekrefter dette legges ved søknaden. Brevet ble sendt i forbindelse med opptaket.

 • Kostnader

  Kostnader

   

  • Eksamensgebyr: kr 2 800,- per semester
  • Litteraturkostnader: ca. kr 3 000,- per semester
  • Bevertning på samlingene: ca. kr 1 800,- per samling
  • Internatsamlinger ca. kr 4 000,- per samling (første og siste samling legges til internat)
  • 6. samling i Bergen: kostnader til eventuell reise- og opphold
  • I tillegg må det beregnes eventuelle kostnader til reise og opphold for 9 samlinger i Oslo
  • EFFAS autorisasjonsgebyr: ca. kr 1 200,- (betales ved tiltredelse til studiet)

  Studieavgift og eksamensavgift for første studieår forfaller ved studiestart. Studieavgift og eksamensavgift for andre studieår forfaller i to terminer (ved oppstart termin).

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 590,- per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 48 studiepoeng på masternivå.

  Studiet er lagt opp som deltidsstudium over to år med tre langhelg-samlinger pr. halvår, totalt 36 undervisningsdager.

  AFA-studiet er krevende, og en fullføring av studiet forutsetter betydelig engasjement fra den enkelte deltaker gjennom selvstudier og deltakelse i grupper.

 • Eksamen

  Eksamen

  Eksamen arrangeres i Oslo. Eksamenstid kl. 09.00 - 12.00.