Executive master i anvendt finans

Executive master i anvendt finans

Dette er en erfaringsbasert mastergrad som gir en solid kompetanse i hele finansfaget kombinert med spesialisering gjennom relevante fordypningsstudier.

Executive master i anvendt finans settes sammen av AFA studiet, samt en eller to valgfrie fordypningsmoduler på til sammen 30 studiepoeng. På denne måten kan du spesialisere deg i det feltet som er mest aktuelt for deg. Studieprogrammet kombinerer faglig tyngde med ledende markedskompetanse, basert på samarbeidet mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening.

I studiene inngår selvstendig, gruppebasert, veiledet utredningsarbeid slik at man kan fordype seg i særlig engasjerende faglige tema.

Gjennom aktiv deltakelse utvikler du et nettverk med faglig relevans både under og etter studiet.

Dette er studieprogrammet for deg som arbeider i finansnæringen, industrien, offentlige organer og andre næringer, og som dermed kan delta aktivt ut fra faglig engasjement og relevant erfaring.

MBA i finans, illustrasjonsfoto: Ganeshfoto

AFA

AFA - Autorisert finansanalytikerstudium gir tittelen Autorisert finansanalytiker.

FORDYPNINGSmoduler

Anvendt kredittanalyse

15 studiepoeng

Corporate Finance

15 studiepoeng

Verdsettelse

15 studiepoeng

Studiestart for hver fordypningsmodul vil fremgå av studiets nettside.

Finansiering av videreutdanning

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Executive master i anvendt finans

Verdt å vite

  • Alle modulene er tilrettelagt som deltidsstudier, for deg som er i full jobb
  • Du søker opptak til modulene på deres respektive nettsider
  • Det anbefales å starte med AFA-studiet som grunnlag for senere valg av fordypningsmodul, men det er også mulig å starte med en fordypningsmodul.

  • AFA-studiet strekker seg over to år. En fordypningsmodul strekker seg vanligvis over inntil to semester.

AFA-studiet blir oppgradert fra høsten 2021

AFA-studiet gjennomført innen våren 2022

Alle som har gjennomført eller startet på AFA-studiet med et omgang på 48 studiepoeng, vil ikke kunne gjennomføre graden Executive master i anvendt finans (90 studiepoeng).

Alle som har gjennomført AFA-studiet (48 studiepoeng) innen vår 2022, og fullfører en fordypningsmodul innen 31.12.2023 kan oppnå graden Executive MBA i finans (60 studiepoeng).

I SAMARBEID MED

blobid0.png

Kontakt oss