Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Det tverrfaglig temaet bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.