Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring

Hensikten med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring er å gi deg noen verktøy som kan hjelpe deg å få god psykisk og fysisk helse.

I løpet av livet må man ta mange valg, og alle disse valgene påvirker livet ditt. Å kunne ta ansvarlige økonomiske avgjørelser og ha kontroll på egen økonomi, er en viktig del av å mestre livet.