Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap

For at vi skal kunne leve sammen i et demokrati, er det viktig å delta. Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap handler om at hver og en av oss både har rettigheter og plikter som gjør at vi kan påvirke samfunnet vi lever i.  Sosioøkonomiske faktorer, som for eksempel ulik utdanning, gjør at ikke alle deltar like mye.