Opptak bachelor i økonomi og administrasjon

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon

Det er opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kvar haust.

Søknadsfrist

 1. mars (tidleg søknadsfrist)

15. april (ordinær søknadsfrist)

For dei fleste søkarane er søknadsfristen 15. april (dette gjeld også søkarar med International Baccalaureate).

Berre tre grupper må søke innan 1. mars:

Dersom du søker særskilt vurdering og skal sende inn dokumentasjon i posten er adressa: Seksjon for opptak, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen.

Slik søker du

Søk opptak her (Samordna opptak)

Du kan byrje å søke 1. februar. NHH har eigen studiekode: vel 191 345 - Siviløkonomutdanningen i nedtrekksmenyen i nettsøknaden. Du skal velje denne koden enten du planlegg å gå eit femårig studieløp (treårig BØA med rett på intern overgang til toårig master), eller du ønsker å avslutte studiane etter bachelorgraden.

OPPTAKSKRAV

For å vere kvalifisert for opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon må du:

  1. ha generell studiekompetanse
  2. fylle matematikk-kravet (MATRS)

Gå til Samordna opptak for å finne meir informasjon om:

Poenggrense

Poenggrensa ("opptaksgrensa") varierer frå år til år, alt etter konkurransen om studieplassane.  Hausten 2019 var poenggrensa 52,7 poeng i førstegongsvitnemålskvoten og 56,4 poeng i ordinær kvote. I tabellen på denne sida finn du ein oversikt over poenggrensene ved NHH dei siste tre åra. Poenggrenser frå meir enn tre år tilbake finn du på Samordna opptak sine nettsider

Venteliste

Det varierer frå år til år om det vert gitt tilbod om studieplass til søkarar på venteliste eller ikkje. Det vil seie at du dessverre ikkje kan rekne med å få tilbod om studieplass sjølv om du står høgt oppe på ventelista.

Reservasjon av studieplass

Om du får tilbod om studieplass ved NHH, men ikkje har høve til å studere i år, kan du i enkelte tilfelle søke om å få reservert studieplassen til neste år. Meir informasjon om reservasjon av studieplass finn du her.

Bytte frå annan lærestad til NHH?

Det finst ingen overføringsordningar mellom andre lærestadar og NHH. Dersom du har begynt på bachelorgraden ved ein annan lærestad, men ønsker å fortsette på NHH, må du søke gjennom Samordna opptak på vanleg måte. Dersom du får tilbod om opptak, kan du søke om å få emna du allereie har fullført innpassa i bachelorgraden din ved NHH. Les meir om innpassordninga.

Dersom du allereie har fullført bachelorgraden ved ein annan lærestad og ønsker å begynne på master ved NHH, skal du ikkje søke gjennom Samordna opptak, men lokalt i SøknadsWeb. Les meir om opptak til master i økonomi og administrasjon og opptak til toårig master i rekneskap og revisjon.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no
Poenggrense dei siste tre åra
2019 Førstegongs-vitnemål 52,7 Ordinær 56,4
2018 Førstegongs-vitnemål 52,7 Ordinær 56,5
2017 Førstegongs-vitnemål 52,6 Ordinær 56,0