Søknad og opptak

Søknad og opptak

Her finner du informasjon om opptakskrav og hvordan du søker.

Hvilket program søker du studieplass ved?

Bachelor i økonomi og administrasjon

For deg som skal starte den femårige utdanningen i økonomi og administrasjon - siviløkonom.  

søk bachelorstudiet 

Master i økonomi og administrasjon

For deg som har bachelorgrad og vil søke master ved NHH. 

bachelorgrad fra Norge

Bachelorgrad fra utlandet

Masterstudiet i regnskap og revisjon

Særskilte søkergrupper kan, med rett fagbakgrunn, ta masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) på ett år.

MRR 2-årig løp

MRR 1-årig løp

Phd

Ønsker du å ta doktorgrad (PHD) ved NHH?

søk phd-studiet