Søknad og opptak

Søknad og opptak

Her finner du informasjon om opptakskrav og hvordan du søker.

Hvilket program søker du studieplass ved?

Bachelorprogrammene

For deg som skal søke opptak til et av NHHs bachelorprogram. 

søk bachelorstudium 

 

Master i økonomi og administrasjon

For deg som har bachelorgrad og vil søke master ved NHH. 

bachelorgrad fra Norge

Bachelorgrad fra utlandet

Masterstudiet i regnskap og revisjon

Særskilte søkergrupper kan, med rett fagbakgrunn, ta masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) på ett år.

MRR 2-årig løp

MRR 1-årig løp

Ph.d.

Ønsker du å ta doktorgrad (Ph.D.) ved NHH?

søk phd-studiet