Emner i Skatteøkonomi (støtteprofil) start før høst 2021

Emner i Skatteøkonomi (støtteprofil) start før høst 2021

Studenter med Skatteøkonomi som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det er ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Støtteprofil i skatteøkonomi

Valgbare emner

Kode Navn Stp Semester
BUS458 BUS458International Business Taxation (not offered) 7.5
ECN426 ECN426Velferdsstatens utfordringer 7.5 Vår
ECN434 ECN434International Trade and Globalisation 7.5 Vår
ECO426 ECO426Globalisation, firm behavior, and public policy (expired) 7.5
ECO441 ECO441Skatt og økonomisk politikk 7.5 Vår
FIE432 FIE432Personlig økonomi (N) 7.5 Høst
FIE432E FIE432EPersonal Finance and Taxation 7.5 Vår
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
INB427 INB427Globalisation and Integration (replaced by ECN434) 7.5
MRR416 MRR416Foretaksrett (viderføres som ACC440) 7.5 Høst
MRR417 MRR417Skatt 7.5
MRR418 MRR418Skatte- og avgiftsrett (videreføres som ACC441) 7.5 Høst