Styremedlemmer 2017 - 2021

Styremedlemmer 2017 - 2021

Medlemmer av NHH-styret i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Fast tilsette og eksterne representantar sit i fire år. Mellombels tilsette frå fagstaben og studentrepresentantar vert valde for eitt år.

Styreleiar

Kari Olrud Moen

Eksterne representantar

Tord Lien
Pontus Troberg
Aase Aamdal Lundgaard

Varamedlemmar

Frank Mohn
Miao Reinlund

Fast tilsette i forskning-
og undervisningsstillingar

Tor W. Andreassen
Mette Bjørndal
Frode Sættem

Varamedlemmar

  1. Aksel Mjøs
  2. Karin Thorburn
  3. Iver Bragelien
  4. Linda Orvedal
Teknisk/administrativt ansatte

Hallvard Lyssand (frå 18. mars 2019)

Varamedlemmar

1. Gro Tufte

Mellombels tilsette i forskning-og undervisningsstillingar

(I perioden 1.8.2019-31.7.2020)

Seidali Kurtmollaiev

Varamedlemmar

Håkon Otneim

Studentar

(I perioden 1.8.2019-31.7.2020)

Mari Larsen Sæther
Elias Nash Reksen

Varamedlemmar

Linn Antonie Vårdal Solheim 
Aksel Devold
Andre som deltek på styremøta

Prorektor for utdanning 
Linda Nøstbakken     

Prorektor for forsking 
Kenneth Fjell

Prorektor for innovasjon og utvikling 
Therese E. Sverdrup

Prorektor for fagressursar 
Gunnar E. Christensen

Fungerande Kommunikasjons- og marknadssjef 
Sigrid Folkestad