Styremedlemmer 2017 - 2021

Styremedlemmer 2017 - 2021

Medlemmer av NHH-styret i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Fast tilsette og eksterne representantar sit i fire år. Mellombels tilsette frå fagstaben og studentrepresentantar vert valde for eitt år.

Styreleiar Kari Olrud Moen
Eksterne representater

Tord Lien
Pontus Troberg
Aase Aamdal Lundgaard                                                                                               

Varamedlemmar

Frank Mohn
Miao Reinlund

Fast tilsette i forskning-
og undervisningsstillingar

Tor W. Andreassen
Mette Bjørndal
Frode Sættem

Varamedlemmar

  1. Aksel Mjøs
  2. Karin Thorburn
  3. Iver Bragelien
  4. Linda Orvedal
Teknisk/administrativt ansatte

  

Hallvard Lyssand (Fra 18. mars 2019)

Varamedlemmar

1. Gro Tufte

Mellombels tilsette i forskning-og undervisningsstillingar

(I perioden 1.8.2018-31.7.2019)

Seidali Kurtmollaiev

Varamedlemmar

1. Simen Ulsaker
2. Aija Polakova

Studentar

Frid Helén Hop
Eilev Haukaas

Varamedlemmar

Siri Rygh Jerndahl
Mats Erik Wøien

Andre som deltek på styremøta

Prorektor for utdanning 
Linda Nøstbakken     

Prorektor for forsking 
Kenneth Fjell

Prorektor for innovasjon og utvikling 
Therese E. Sverdrup

Prorektor for fagressursar 
Gunnar E. Christensen

Fungerande Kommunikasjons- og marknadssjef 
Sigrid Folkestad