Styremedlemmer 2021 - 2025

Styremedlemmer 2021 - 2025

Medlemmer av NHH-styret i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Fast tilsette og eksterne representantar sit i fire år. Mellombels tilsette frå fagstaben og studentrepresentantar vert valde for eitt år.

Styreleiar

Karen Helene Ulltveit-Moe

Eksterne representantar

Harald Espedal
Tord Lien
Miao Reinlund

Varamedlemmar

1. Wenche Kjølås
2. Kim Daniel Arthur

Fast tilsette i forskning-
og undervisningsstillingar

Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker
Katarina Kaarbøe

Varamedlemmar

  1. Jøril Mæland
  2. Helge Thorbjørnsen
  3. Tor W. Andreassen
Teknisk/administrativt ansatte

Hallvard Lyssand

Varamedlemmar

1. Maja Dame
2. Ann-Mari Haram

Mellombels tilsette i forskning-og undervisningsstillingar

(I perioden 1.8.2023-31.7.2024)

Aruna D. Tatavarthy

Varamedlemmar

1. Ole Kristian Dyskeland

2. Andreas Ørpetveit

Studentar

(I perioden 1.8.2023-31.7.2024)

Ingrid Follaug

Sander Malsten 

Varamedlemmar

Ingrid F. Heimark

Sigurd B. Samdal

Andre som deltek på styremøta

Prorektor for utdanning
Stig Tenold 

Prorektor for forsking 
Malin Arve   

Prorektor for fagressursar 
Frode Sættem

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Geir Mikalsen

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring
Bjørg Marit Eknes