Styremedlemmer 2017 - 2021

Styremedlemmer 2017 - 2021

Medlemmer av NHH-styret i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Fast tilsette og eksterne representantar sit i fire år. Mellombels tilsette frå fagstaben og studentrepresentantar vert valde for eitt år.

Styreleiar

Kari Olrud Moen

Eksterne representater

Tord Lien
Pontus Troberg
Aase Aamdal Lundgaard                                                                                               

Varamedlemmar

Frank Mohn
Miao Reinlund

Fast tilsette i forskning-
og undervisningsstillingar

Tor W. Andreassen
Mette Bjørndal
Frode Sættem

Varamedlemmar

  1. Aksel Mjøs
  2. Karin Thorburn
  3. Iver Bragelien
  4. Linda Orvedal

Teknisk/administrativt ansatte  

Marita Kristiansen

Varamedlemmar

  1. Hallvard Lyssand
  2. Gro Tufte

Mellombels tilsette i forskning-og undervisningsstillingar 

(I perioden 1.8.2017-31.7.2018)

Ole-Petter Moe Hansen

Varamedlemmar

  1. Oddmund Berg

Studentar

Ingvild Kvinnsland
Nikolai Belsvik

Varamedlemmar

Aida Matre
Eirik Braaten Brose

Andre som deltek på styremøta

Prorektor for utdanning 
Linda Nøstbakken     

Prorektor for forsking 
Helge Thorbjørnsen

Prorektor for innovasjon og utvikling 
Therese E. Sverdrup

Prorektor for fagressursar 
Gunnar E. Christensen

Kommunikasjons- og marknadssjef 
Kristin Beate Risvand Mo