Styremedlemmer 2017 - 2021

Styremedlemmer 2017 - 2021

Medlemmer av NHH-styret til 31. juli 2021.

Fast tilsette og eksterne representantar sit i fire år. Mellombels tilsette frå fagstaben og studentrepresentantar vert valde for eitt år.

Styreleiar

Aase Aamdal Lundgaard

Eksterne representantar

Tord Lien
Pontus Troberg
Miao Reinlund

Varamedlemmar

Frank Mohn

Fast tilsette i forskning-
og undervisningsstillingar

Tor W. Andreassen
Mette Bjørndal
Frode Sættem

Varamedlemmar

  1. Aksel Mjøs
  2. Karin Thorburn
  3. Iver Bragelien
  4. Linda Orvedal
Teknisk/administrativt ansatte

Hallvard Lyssand (frå 18. mars 2019)

Varamedlemmar

1. Gro Tufte

Mellombels tilsette i forskning-og undervisningsstillingar

(I perioden 1.8.2020-31.7.2021)

Alexander Willén

Varamedlemmar

1. Atle Haugen

2. Agnes Bamford

Studentar

(I perioden 1.8.2020-31.7.2021)

Linn Antonie Vårdal Solheim 
Elias Nash Reksen

Varamedlemmar

Ida Carine Haugen Kreutzer
Jonas P. Ludvigsen
Andre som deltek på styremøta

Prorektor for utdanning
Malin Arve     

Prorektor for forsking 
Kenneth Fjell

Prorektor for innovasjon og utvikling 
Therese E. Sverdrup

Prorektor for fagressursar 
Gunnar E. Christensen

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Geir Mikalsen