Seksjon for utdanningskvalitet

Seksjon for utdanningskvalitet

Seksjonen er sekretariat for NHHs arbeid med utdanningskvalitet og har ansvar for og kompetanse innenfor kvalitetssystem, utdanningstilbud, pedagogisk utvikling, utdanningsteknologi, Felles studentsystem og juss. Seksjonen er sekretariat for Utdanningsutvalget og LMU, gir støtte til programlederne og koordinerer studieveiledningstilbudet ved høyskolen.