Karen Reed-Larsen

Førstekonsulent Karen Reed-Larsen

E-post
Karen.Reed-Larsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 11
Institutt
Samfunnsøkonomi
Ansvar
Seminarer/gjesteforelesere Kurs PhD/Disputaser Fondssøknader Publikasjoner Website Belastningsregnskap (undervisning og veiledning)