Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling

Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling

Seksjonen bistår administrative og faglige ledere og ivaretar oppgaver innen lederstøtte, rekruttering, personaladministrasjon, organisasjons- og lederutvikling, HMS, og beredskap.