Janecke Helene Veim

Seniorrådgiver Janecke Helene Veim

E-post
Janecke.Veim@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 34
Avdeling
Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling