Linda Olsvik Gjertsen

Seniorkonsulent Linda Olsvik Gjertsen

E-post
Linda.Gjertsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 92
Avdeling
Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
Kontor
MØ-512A
Ansvar
Midlertidige Ansatte Permisjoner Forskningstermin