Line Haug Johansen

Rådgiver Line Haug Johansen

E-post
Line.Johansen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 90
Avdeling
Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
Ansvar
Juridisk bistand utvalgssekretær Samarbeidsutvalget utvalgssekretær AMU