Utvekslingssteder bachelor

Utvekslingssteder bachelor

Oversikt over studiesteder som er tilgjengelig for utveksling på bachelornivå i studieåret 2019. Det er kun mulig å reise ut i vårsemesteret. Listen under skal stemme overens med tilgjengelige søknadsalternativer i Søknadsweb. Send e-post til int.stud@nhh.no om du ser noe som ikke stemmer overens mellom denne oversikten og søknadsalternativer i Søknadsweb.

Infomøte for søknad til utveksling våren 2020 vil holdes i mai 2019 (dato kommer).

Vær oppmerksom på at noen skoler stiller krav til skolepenger, karaktersnitt eller språkkunnskaper. Du vil i så fall finne kravene i denne listen.