Utvekslingssteder bachelor

Utvekslingssteder bachelor

Oversikt over studiesteder som er tilgjengelig for utveksling på bachelornivå i 2021.

Det er kun mulig å reise ut i vårsemesteret. Vær oppmerksom på at noen skoler stiller krav til skolepenger, karaktersnitt eller språkkunnskaper. Du vil i så fall finne kravene i denne listen. Listen under skal stemme overens med tilgjengelige søknadsalternativer i Søknadsweb. Send e-post til int.stud@nhh.no om du ser noe som ikke stemmer overens mellom denne oversikten og søknadsalternativer i Søknadsweb.