Det er nå du trenger faglig oppdatering

Tore Hillestad og Lena Vestli fra NHH Executive. Foto: Helge Skodvin
NHH Executive-direktør Tore Hillestad og programkoordinator Lena Vestli har mange faglige godbiter til kunnskapshungrige og nysgjerrige virksomheter og deltakere i 2022.
Av Redaksjonen (tekst) Helge Skodvin (foto)

21. desember 2021 13:55

Det er nå du trenger faglig oppdatering

Med en stadig hurtigere omstillingstakt i privat og offentlig sektor og betydelig satsning på livslang læring, har videreutdanning aldri vært mer relevant og viktigere enn nå. NHH Executive har spennende nyheter for alle som trenger faglig påfyll i 2022.

NHH Executive-direktør Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin
NHH Executive-direktør Tore Hillestad.

– Pandemien har uten tvil banet vei for nytenkning og omstilling i norske virksomheter. De siste årene har vi også fått større oppmerksomhet rundt bærekraftig verdiskapning, sier Tore Hillestad, direktør for NHH Executive. 

Anvendelig og relevant kunnskap er avgjørende for å lykkes når endring, innovasjon og bærekraft er den nye virkeligheten, er budskapet fra Hillestad.

– Et ønske om å utvikle nye og bærekraftige forretningsmodeller, for å nevne én ting, er ikke nok. I tillegg til ambisjoner, må det ligge kunnskap i bunn for strategiske valg og alle de prosessene virksomhetene må gjennom for å legge til rette for verdiskapning i fremtiden.

I verdenstoppen

Det er en travel NHH Executive-direktør som sammen med programkoordinator Lena Vestli tar seg tid til en prat mellom slagene før jul. De har mange faglige godbiter under juletreet som skal pakkes opp og deles ut til de kunnskapshungrige og nysgjerrige virksomheter og deltakere i 2022.

NHH Executive tilbyr videreutdanning for ledere som vil noe mer, eller som trenger en faglig oppdatering når omgivelsene virksomhetene deres er en del av, endres fort. 

I høst ble Executive master i ledelse lansert. Nå tilbys en rekke nye moduler som en kan ta som en del av denne mastergraden.

De nye modulene spenner fra innovasjonsledelse, prosessledelse og digitaliseringsledelse til det nye ledelsesprogrammet, som alene gir 30 studiepoeng.

Programkoordinator Lena Vestli.  Foto: Helge Skodvin
Programkoordinator Lena Vestli.

– Masterprogrammet har en rekke nye faglige godbiter og moduler som kan kombineres til man oppnår 90 studiepoeng. Masteroppgaven gir mulighet for fordypning i et bestemt tema. Ofte velger studentene et tema som er relevant for virksomheten de er en del av, og hvor dette arbeidet blir en viktig del av jobben, forklarer Vestli.

Kontinuitet og fornyelse

En av bærebjelkene hos NHH Executive har fremdeles svært god vind i seilene. MBA i strategisk ledelse går snart i gang med sitt kull nummer 25 i rekken.

– Dette er blant de aller mest vellykkede programmene vi har hatt, helt siden det ble lansert i 1996. Det har vist evne til fornyelse og vært relevant for hvert kull som har deltatt gjennom årene, sier Hillestad som legger til:

– Med rundt 30 kandidater på hvert kull, er det mange som har hatt nytte av lærekreftene på NHH og ikke minst kunnskapsutvekslingen som skjer mellom deltakerne på programmet. 

Sammen med en dyktig stab av programledere og forelesere utvikler Hillestad programtilbudet hos NHHE kontinuerlig. 

– Det er flere ting som gjør oss relevante for næringslivet og offentlig sektor, spesielt i tider med mye endring og usikkerhet, sier Hillestad og utdyper:

–  Vi satser på tverrfaglighet, nærhet til praksisfeltet og oppdatert forskning. Det betyr at vi integrerer ulike fag i undervisningen og caseoppgavene. Studentene våre får dermed fort et overblikk over utfordringer og løsninger på komplekse problemstillinger de står overfor i egne bransjer og sektorer. 

Det digitale skiftet

Digitaliseringen av samfunnet har pågått i mange år, og griper direkte inn i livene våre. Det digitale skiftet gir også utallige muligheter for økonomisk vekst, lønnsomhet og bærekraftig verdiskapning. 

Gjennom innovasjonssenteret Digital Innovation for Sustainable Growth (DIG) har NHH gått sammen med ulike virksomheter og forskningsmiljøer, for å bidra til digital omstilling og innovasjon.

– Nå lanserer vi et nytt program som er eksklusivt for partnerbedriftene i programmet. De bidrar til vår forskning og får til gjengjeld dra nytte av kunnskapen som utvikles, sier Hillestad.

– Vi samarbeider også med Digital Norway om livslang læring gjennom to prosjekter, blant annet innen grønn omstilling hvor teknologi er en muliggjører.

Kunnskap er en kritisk innsatsfaktor for å møte fremtidens utfordringer. Norske virksomheter bør prioritere videreutdanning høyt om de skal henge med i konkurransen om kundene.

Tore Hillestad, direktør for NHH Executive

– Kritisk innsatsfaktor

Hillestad har en oppfordring til norske virksomheter i 2022: Sats på videreutdanning og livslang læring. 

– Kunnskap er en kritisk innsatsfaktor for å møte fremtidens utfordringer. Norske virksomheter bør prioritere videreutdanning høyt om de skal henge med i konkurransen om kundene, spesielt når digitalisering, nye forretningsmodeller og økte krav til bærekraft er en del av det man må forholde seg til.

Hillestad peker også på et arbeidsmarked i endring og krav til innovasjon. 

– Endringstempoet i næringslivet betyr at kunnskapen hos alle som er i jobb, må oppdateres med stadig kortere intervaller. Det må til skal samfunnet og virksomhetene få den kompetansen de trenger for å gjennomføre omstilling og innovasjonsprosesser, sier han og slår fast:

– Vi er avhengige av ny kunnskap for å få til ny verdiskapning. Det må også gjenspeiles i utdanningsprogrammer, forskning og kompetanseheving ute i virksomhetene.

Se studietilbudet til NHH Executive