Videreutdanning handler også om folks tid

Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin
– Livslang læring og videreutdanning er utrolig viktig i vår tid. Endringstempoet i privat og offentlig sektor tilsier at kunnskapen hos de ansatte kontinuerlig må oppdateres, sier fungerende direktør i NHH Executive, Tore Hillestad.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Helge Skodvin (foto)

12. juli 2021 07:00

Videreutdanning handler også om folks tid

Fungerende direktør hos NHH Executive, Tore Hillestad, ser frem til høsten. Da lanseres en ny og fleksibel master i ledelse. Men først skal norgesferien gjennomføres.

– Det skal bli spennende å se om ferievanene blir endret permanent etter pandemien. Mange har uten tvil oppdaget sitt nærmeste ferieland på nytt det siste året, sier Tore Hillestad, fungerende direktør hos NHH Executive.

– Hva tror du selv?

– Godt spørsmål. Jeg diskuterte dette med en kollega nylig. Selv om vi begge pleier å dra utenlands om sommeren, er ikke utlandet det eneste alternativet lenger, sier Hillestad som satser på fjellturer på Vestlandet og badeferie på Sørlandet i år.

Et forrykende salg av friluftsutstyr hos sportskjedene under pandemien tyder på at mange nordmenn gjør som Hillestad.

– Det virker jo som hele Norge er klar for å sove i telt og koke suppe på primusen for tiden. Spørsmålet er jo om interessen for telt og hengekøyer dabber av når verden normaliseres igjen.

Brenner for videreutdanning

Anbefalt

Fagbok: «The Oxford handbook of organizational change and innovation» 2. utgave redigert av Marshall Scott Poole and Andrew Van de Ve.

– Tar for seg de mest sentrale og aktuelle tema rundt endring og ledelse.

Skjønnlitteratur: «Et lovet land» av Barack Obama.

– Dette er egentlig ikke en skjønnlitterær bok, men jeg kommer ikke utenom denne. Her lærer du mye om ledelse.

Podcast:  Ledertaffel

– Vi kommer ikke utenom NHHs egen podcast om ledelse.

Mat: Skalldyr.

– Kommentar overflødig.

Sommer: Norge.

– Vestlandet og Sørlandet skal kombineres.

Hillestad begynte sin akademiske karriere på Universitetet i Bergen på 1990-tallet. Det endte med en doktorgrad i 2005. Doktoravhandlingen tok for seg topplederes troverdighet under kriser.

Hillestad har også rukket å være førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH og forsker og konsulent ved AFF. I noen år var han også innom forsikringsselskapet Tryg som senior organisasjonsutvikler.

I dag er han fungerende direktør for NHH Executive, programdirektør for Brytningstid, fagansvarlig for rektorutdanningen Udir og driver med programutvikling for NHHE.

– Hvorfor brenner du sånn for kunnskapsformidling og videreutdanning?

– Livslang læring og videreutdanning er utrolig viktig i vår tid. Endringstempoet i privat og offentlig sektor tilsier at kunnskapen hos de ansatte kontinuerlig må oppdateres. Det må til skal samfunnet og virksomhetene få den kompetanse de trenger for å gjennomføre omstilling og innovasjonsprosesser, sier han og slår fast:

– Det er kritisk at vi klarer å bygge innovasjonskapasitet skal vi klare å skape bærekraftig verdiskapning i årene som  kommer.

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin

Åpner døren for flere i høst

Programdirektør og forsker Monica Rydland trives best i felt. Der treffer hun ledere i privat og offentlig sektor som står midt i endrings- og omstillingsprosesser.

Ny fleksibel master i ledelse

Både NHHEs bedriftsinterne programmer og Omstilling og innovasjonsledelse - Brytningstid er med på å bygge innovasjonskapasitet. Det som gleder Hillestad aller mest i år, er at NHHE har klart å få på plass en ny og fleksibel master i ledelse som går i gang med det første kullet i høst.

Videreutdanning handler også om folks tid. Vår nye Executive master i ledelse åpner for helt nye muligheter for dem som går i tanker om å satse på videreutdanning, men kanskje ikke tør å satse på grunn av frykt for ikke å få nok tid til å gjennomføre

Tore Hillestad

– Videreutdanning handler også om folks tid. Vår nye Executive master i ledelse åpner for helt nye muligheter for dem som går i tanker om å satse på videreutdanning, men kanskje ikke tør å satse på grunn av frykt for ikke å få nok tid til å gjennomføre, sier han og utdyper:

– Nå åpner vi for flere veier mot en mastergrad. Fagporteføljen bygges opp slik at man kan velge å ta graden over tid, legge opp til et sammenhengende løp, eller at studentene setter sammen fagområder som er relevante for den virksomheten og bransjen de tilhører. Alt teller som en del av graden.

Mer kundesentrisk

Innovasjon- og endringsledelse blir stadig viktigere når bærekraft, disrupsjon og digitalisering er drivere for endring.

– Den nye masteren i ledelse er også et uttrykk for at vi også er blitt enda mer kundesentrisk, sier han og slår fast:

– Vi lytter til behovet ute i virksomhetene og skreddersyr programtilbudene til hva de trenger å få klare de omstillingsprosessene de står i. Det er veldig viktig for oss å være relevante og oppdaterte i programtilbudet vårt.

Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.

– Hva er styrken til NHHE?

– At vi kombinerer flere fagområder, gjør at vi bygger en solid lederkompetanse. Det er helt nødvendig skal virksomhetene klare å bygge omstillingskapasitet for å takle endring.

Hillestad understreker at NHHEs programtilbud handler om en fruktbar blanding av teoretisk, praktisk og anvendt kunnskap.

– Det handler om å tilegne seg en praktisk verktøykasse for å kunne tenke utenfor boksen, sier Hillestad og slår fast:

– Kunnskap er en ekstremt viktig innsatsfaktor for å klare å skape ny og bærekraftig verdiskapning. Videreutdanning er uten tvil viktig for å lykkes.

Pofessor Helge Thorbjørnsen. Foto: Helge Skodvin

Et lite digitalt paradoks

Professor Helge Thorbjørnsen er programleder for NHH Executive online. Under pandemien har vi tatt sjumilssteg digitalt. Men hva har skjedd med kreativiteten vår?

Les mer om Executive master i ledelse