– Videreutdanning er en ekstremt viktig innsatsfaktor

Tore hillestad
– For at virksomheter skal klare å fornye seg, må de kontinuerlig oppdatere seg selv og kunnskapen sin. Det handler til syvende og sist om at samfunnet skal klare å fornye seg. Endringene som er drevet av teknologi, globalisering og nye krav til bærekraft, krever en god verktøykasse, sier fungerende direktør ved NHH Executive Tore Hillestad. FOTO: Helge Skodvin
Av Ove Sjøstrøm

3. desember 2020 09:44

– Videreutdanning er en ekstremt viktig innsatsfaktor

– Kunnskap er en ekstremt viktig innsatsfaktor for å møte fremtidens utfordringer, og da spiller videreutdanning en kritisk rolle, sier NHH Executives fung. direktør Tore Hillestad.

Konsulentselskapet Knowit Experience bruker etter- og videreutdanning fra NHH for alt det er verdt. Selskapet er nødt til å holde seg relevant i markedet. Bergenskontoret er en del av Knowit-konsernet, som har mer enn 2500 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

Marianne Jacobsen
– Lederutvikling er en kontinuerlig prosess. Faglig oppdatering er en viktig del av dette, sier Marianne Jacobsen, leder for Knowit Experience i Bergen.

– Lederutvikling er en kontinuerlig prosess. Faglig oppdatering er en viktig del av dette, sier Marianne Jacobsen, leder for Knowit Experience i Bergen. Hun legger til:

– Jeg pleier å si at du først må innovere deg selv for å kunne drive innovasjon.

– Samfunnet skal fornye seg

Fungerende direktør for NHH Executive, Tore Hillestad, er enig med Jacobsen. Etter- og videreutdanning er bare blitt viktigere og viktigere de siste årene.

– For at virksomheter skal klare å fornye seg, må man kontinuerlig oppdatere seg selv og kunnskapen sin. Det handler til syvende og sist om at samfunnet skal klare å fornye seg, sier han.

– Endringene som er drevet av teknologi, globalisering og nye krav til bærekraft, krever en god verktøykasse.

I 1989 skjøt satsingen på etter- og videreutdanning fart hos NHH. Da ble Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA) introdusert i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH Executives MBA i økonomisk styring og ledelse (MØST) kom i 1994, og det første MBA-kullet i strategisk ledelse (MASTRA) begynte studieløpet i 1996.

– Må være relevant og lett tilgjengelig

De siste årene har også Design Thinking med 30 studiepoeng på masternivå, og egne MBA-studier på deltid i fintech og sjømat blitt etablert hos NHH Executive.

I NOU-en om livslang læring som kom i fjor, understreker ekspertutvalget at den digitale transformasjonen samfunnet står overfor vil kreve ny kunnskap – og dette er kunnskap en ikke nødvendigvis har med seg fra sin første utdanning. I tillegg vet vi at flere må stå i jobb lenger.

Øystein Thøgersen
– Et økt behov for livslang læring innebærer at norske utdanningsinstitusjoner hele tiden må tenke nytt i utvikling av studienes form og innhold. Vi må gjøre etter- og videreutdanning attraktivt, relevant og tilstrekkelig fleksibelt, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen. Foto: Siv Dolmen

Også dette forsterker behovet for livslang læring, mener NHHs rektor Øystein Thøgersen.

– Et økt behov for livslang læring innebærer at norske utdanningsinstitusjoner hele tiden må tenke nytt i utvikling av studienes form og innhold. Vi må gjøre etter- og videreutdanning attraktivt, relevant og tilstrekkelig fleksibelt, sier han.

– Interessen for NHHs studier er stor, fordi studentene kan velge mellom svært mange relevante spesialiseringer. Det er både studentene og næringslivet tjent med, sier Thøgersen.

Praktisk verktøykasse

Også Tore Hillestad understreker ansvaret som ligger hos utdanningsinstitusjonene om å gi studentene relevant, ny kunnskap.

– Alle disse studiene handler om å tilegne seg en praktisk verktøykasse for å kunne tenke utenfor boksen. Det må til for å tilpasse seg de radikale skiftende som skjer nå, sier Hillestad og slår fast:

– Kunnskap er en ekstremt viktig innsatsfaktor for å møte fremtidens utfordringer, og da spiller videreutdanning en kritisk rolle.

Arbeidsmarkedet i endring

Også nye krav fra arbeidsmarkedet kommer til syne når samfunnet endrer seg. Det er mange yrker som utfordres i våre dager, ifølge Hillestad.

– Ta for eksempel bank og finans. Ny teknologi knyttet til kunstig intelligens, dataanalyse, automatisering og robotisering endrer innholdet i mange jobber. Nye yrker kommer til, mens andre forsvinner. Derfor er vi avhengig av kunnskap for å få til innovasjon, nye forretningsmodeller og ny verdiskapning. Våre utdanningsprogrammer, forskning og kompetanse må også gjenspeile det.

NHH Executive har også campus i Oslo. Lærekreftene og forskningen hentes fra NHH i Bergen.

Største marked i Oslo

– Det største markedet for videreutdanning er i Oslo. Her er det mange ledere fra privat og offentlig sektor som ønsker faglig oppdatering. Vi har samlinger både i Oslo, Bergen og i utlandet, for enkelte av studieretningene.

Tore Hillestad
– Alle disse studiene handler om å tilegne seg en praktisk verktøykasse for å kunne tenke utenfor boksen. Det må til for å tilpasse seg de radikale skiftende som skjer nå, sier Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin

– Hva er det som gjør NHHs etter- og videreutdanning så etterspurt?

– Styrken vår er helt klart det tverrfaglige, det at vi kan integrere ulike fag på en måte som gjør at deltakerne får en helhetlig forståelse av komplekse problemer og sammenhenger. Skal man lykkes med for eksempel nye forretningsmodeller innen bærekraft, er vi avhengig av at bransjer i større grad klarer å snakke på tvers av ulike profesjoner og sektorer, sier Hillestad. 

Investerer i kunnskap

De ansatte hos Knowit Experience er eksperter på innovasjon, teknologi, design og kommunikasjon.  Jacobsen har selv en bachelor i økonomi, en master i merkevareledelse og en MBA i strategisk ledelse som videreutdanning fra NHH Executive. Hun har også deltatt på NHHs styreprogram.

Nye yrker kommer til, mens andre forsvinner. Derfor er vi avhengig av kunnskap for å få til innovasjon, nye forretningsmodeller og ny verdiskapning.

Tore Hillestad

Jacobsen er midt i et internt digitalt lederutviklingsprogram når NHH banker på døren til hjemmekontoret. Programmet som hun selv innførte i Knowit, er del av den kontinuerlige kompetanseheving i konsernet. Over 30 Knowit-medarbeiderne er med online. De har tidligere vært innom endring, kultur og innovasjon. Den tredje samlingen har ekspansjon som tema. I dag er også to forelesere fra NHH hyret inn som en del av undervisningen.

– Vi har mange kunder som er i en ekspansjonsfase, og noen beveger seg inn på nye forretningsområder. Vi jobber med kundecaser fra den virkelig verden på disse samlingene. Det er også et stort faglig pluss at NHH stiller med forelesere som kan mye om temaet, sier hun.

Endringstrening

Jacobsen, som brenner for strategisk innovasjon, vet at etter- og videreutdanning er helt nødvendig for å være relevant i markedet.

– En del innovasjons- og endringsprosesser ender ofte i tomt prat. Hvis du skal klare å endre verden, må du først endre deg selv. Å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse er faktisk en veldig konkret handling, og videreutdanning er veldig god endringstrening.

Hun understreker at kompetanseheving også handler om hennes egen samvittighet som leder.

– Når du leder en virksomhet med dyktige medarbeidere, så kan du i verste fall begrense folk. Jeg må vite som leder hvordan jeg best legger til rette for at medarbeiderne våre vokser faglig og er i stand til å gjennomføre endringsprosesser internt og ute hos kundene våre.

I Bergen er Jacobsen inspirert av studiene hun selv har deltatt i hos NHH Executive.

 Etter- og videreutdanning er en investering i mennesker. Det skaper nye verdier for konsernet og samfunnet.