Styreprogrammet

Styreprogrammet

Styret som strategisk drivkraft i omstilling.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
1. april-31. desember 2023
Studiestart
6. februar 2024

Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle.

Styret skal involveres i og ta ansvar for strategiske beslutninger og skal sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med de eksterne omgivelsene.

NHHs styreprogram fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

 • Er ditt styre en strategisk ressurs for ledelsen eller først og fremst et kontrollorgan?
 • Er ditt styre bevisst disrupsjonsrisiko og –muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser?
 • Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Programmet er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrets rolle i omstillinger.

Case som pedagogisk metode

Styreprogrammet baseres på Harvard Business School's casemetodikk, som innebærer at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen.

Casearbeidet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid og plenumssesjoner. Til å lede arbeidet, har vi hentet inn noen av Norges og Nordens ledende eksperter, akademikere og praktikere innenfor selskapsledelse eller corporate governance.

Du vil bli trent i å ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Casearbeid sammen med andre som har styreerfaring, vil gi deg en unik trening for å utøve mer profesjonell og strategisk eierstyring.

Som deltaker vil du i tillegg utvikle et verdifullt nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling mellom styreledere/-medlemmer, eksperter og akademia.

Målgruppe

Styreprogrammet er for deg med erfaring fra styreverv i aktive, private og offentlige selskaper i Norge eller internasjonalt. Du har basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å delta.

Ønsker du en samtale med tidligere deltaker, kontakt Stian Skrefsrud

Samlingsdatoer

 • 6.-7. februar 2024, Campus NHH Oslo
 • 13.-14. mars 2024, Campus NHH Oslo
 • 14.-15. mai 2024, Campus NHH Oslo
 • 12.-13. juni 2024, Campus NHH Bergen

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
1. april-31. desember 2023
Studiestart
6. februar 2024
 • Pris: kr 69 000. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, pausebevertning og lunsjer
 • Fire samlinger à to dager
 • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44, Oslo og NHH Campus Bergen, Helleveien 30, Bergen
 • Det foretas løpende opptak til Styreprogrammet. Opptak baseres på innsendt CV og en kort søknadstekst.

 • Programledelsen vil vektlegge et opptak som sikrer en optimal gruppesammensetning.

Kontakt oss

Interne bidragsytere

Bidragsytere

Gisele Marchand_150px.jpg
Gisele Marchand
Styreverv i Gjensidige, NorgesGruppen m.m.

Helge Lund_150px.jpg
Helge Lund
Styreleder i BP og Novo Nordisk

Helge Leiro Baastad_150px.jpg
Helge Leiro Baastad
Tidligere konsernsjef i Gjensidige

Anette Mellbye_150px.jpg
Anette Mellbye
Partner & Associate Director, Boston Consulting Group
Styreverv i Rekode

Fridtjof Norman Lund_150px.jpg
Frithjof Lund
Partner, McKinsey. Ansvarlig for Board services globally

Tom Jacobsgaard_150px.jpg
Tom Jacobsgård
Adm. dir. Bestyrelsesforeningen, CBS 

Rune Bjerke_Foto Stig Fiksdal.jpg
Rune Bjerke
Styreleder i Vipps

Marit Reutz_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Marit Reutz
Styremedlem, DIPS as, Høyskolen Kristiania m.m.

Tine Widerøe_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Tine Widerøe
Direktør, Høyskolen Kristiania

Birger Magnus.jpg
Birger Magnus
Styreledererfaring fra NRK, Hafslund, Storebrand m.m.

Marianne Philip.jpgMarianne Philip
Partner i Kroman Reumert, diverse styreverv

Board of Directors – Investor

Julie Galbo

Styreleder i TriforkHolding AG (notert på NASDAQ Copenhagen) og styremedlem i DNB ASA.

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius

Hans Christian jobber i KPMG innen fagområdet cybersikkerhet, inklusiv sikker digalisering, tjenesteutsetting, deteksjn og hendelseshåndtering.

Eivind Roald

Eivind Roald

Eivind er CEO i QNTM Group.

Siri Hatlen.jpg

Siri Hatlen

Siri er styreleder i Entra, Sevan Marine og DNT. Tidligere styreleder i NBMU, Statens Lånekasse og Vinmonopolet.

Bjarne Kveim Lie.jpg

Bjarne Kveim Lien

Co-founder and Managing Partner, Verdane

tina-stiegler-ntb.jpg

Tina Stiegler

CEO Apriil & Media Bergen, Board Member TV2, Posten Norge AS & Krono