Styreprogrammet

Styret som strategisk drivkraft i omstilling.

Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle.

Styret skal involveres i og ta ansvar for strategiske beslutninger og skal sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med de eksterne omgivelsene.

NHHs styreprogram fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

  • Er ditt styre en strategisk ressurs for ledelsen eller først og fremst et kontrollorgan?
  • Er ditt styre bevisst disrupsjonsrisiko og –muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser?
  • Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Programmet er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrets rolle i omstillinger.

Case som pedagogisk metode

Styreprogrammet baseres på Harvard Business School's casemetodikk, som innebærer at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen.

Casearbeidet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid og plenumssesjoner. For å lede arbeidet, har vi hentet inn noen av Norges og Nordens ledende eksperter, akademikere og praktikere innenfor selskapsledelse eller corporate governance.

Du vil bli trent i å ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Casearbeid sammen med andre som har styreerfaring, vil gi deg en unik trening for å utøve mer profesjonell og strategisk eierstyring.

Som deltaker vil du i tillegg utvikle et verdifullt nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling mellom styreledere/-medlemmer, eksperter og akademia.

Målgruppe

Styreprogrammet er for deg med erfaring fra styreverv i aktive, private og offentlige selskaper i Norge eller internasjonalt. Du har basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å delta.

Ønsker du en samtale med tidligere deltaker, kontakt Stian Skrefsrud

Moduler

Modul 1: 26.-27. januar 2021
Modul 2: 23.-24. mars 2021
Modul 3: 15.-16. juni 2021
Modul 4: 24.-25. august 2021

Om studiet

Studiepoeng
-
Grad
-

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

  • Oppstart 26. januar 2021
  • Påmelding innen 1. desember 2020
  • Pris: kr 67 000. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, pausebevertning og lunsjer
  • Fire samlinger à to dager
  • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44, Oslo
  • Det foretas løpende opptak til Styreprogrammet. Opptak baseres på innsendt CV og en kort søknadstekst.

  • Programledelsen vil vektlegge et opptak som sikrer en optimal gruppesammensetning.

Kontakt oss

Interne bidragsytere

Bidragsytere

Gisele Marchand_150px.jpg
Gisele Marchand
Styreverv i Gjensidige, NorgesGruppen m.m.

Helge Lund_150px.jpg
Helge Lund
Styreleder i BP og Novo Nordisk

Helge Leiro Baastad_150px.jpg
Helge Leiro Baastad
Konsernsjef i Gjensidige

Jan Svensson_150px.jpg
Jan Svensson
Styreleder i Tomra

Trond Riiber Knudsen-150px.jpg
Trond Riiber Knudsen
Styreverv i Opera software, Lærdal medical, m.m.

Anette Mellbye_150px.jpg
Anette Mellbye
Partner & Associate Director, Boston Consulting Group
Styreverv i Rekode

Morten Goller_150px.jpg
Morten Goller
Managing partner i Wiersholm

Kjetil Gjerstad_150px.jpg
Ketil Gjerstad
Senior partner, Managing Director, Boston Consulting Group

Fridtjof Norman Lund_150px.jpg
Frithjof Lund
Partner, McKinsey. Ansvarlig for Board services globally

Tom Jacobsgaard_150px.jpg
Tom Jacobsgård
Adm. dir. Bestyrelsesforeningen, CBS 

Rune Bjerke_Foto Stig Fiksdal.jpg
Rune Bjerke
Styreleder i Vipps

Marit Reutz_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Marit Reutz
Styremedlem, DIPS as, Høyskolen Kristiania m.m.

Tine Widerøe_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Tine Widerøe
Direktør, Høyskolen Kristiania

Birger Magnus.jpg
Birger Magnus
Styreledererfaring fra NRK, Hafslund, Storebrand m.m.

Lars Bjørn Thoresen.jpg
Lars Bjørn Thoresen
Styremedlem Komplett Group m.m.

Marianne Philip.jpgMarianne Philip
Partner i Kroman Reumert, diverse styreverv