Styreprogrammet

Styret som strategisk drivkraft i omstilling.

Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle.

Styret skal involveres i og ta ansvar for strategiske beslutninger og skal sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med de eksterne omgivelsene.

NHHs styreprogram fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

  • Er ditt styre en strategisk ressurs for ledelsen eller først og fremst et kontrollorgan?
  • Er ditt styre bevisst disrupsjonsrisiko og –muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser?
  • Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Programmet er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrets rolle i omstillinger.

Case som pedagogisk metode

Styreprogrammet baseres på Harvard Business School's casemetodikk, som innebærer at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen.

Casearbeidet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid og plenumssesjoner. For å lede arbeidet, har vi hentet inn noen av Norges og Nordens ledende eksperter, akademikere og praktikere innenfor selskapsledelse eller corporate governance.

Du vil bli trent i å ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Casearbeid sammen med andre som har styreerfaring, vil gi deg en unik trening for å utøve mer profesjonell og strategisk eierstyring.

Som deltaker vil du i tillegg utvikle et verdifullt nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling mellom styreledere/-medlemmer, eksperter og akademia.

Målgruppe

Styreprogrammet er for deg med erfaring fra styreverv i aktive, private og offentlige selskaper i Norge eller internasjonalt. Du har basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å delta.

Ønsker du en samtale med tidligere deltaker, kontakt Stian Skrefsrud

Moduler

Modul 1: 26.-27. januar 2021
Modul 2: 23.-24. mars 2021
Modul 3: 15.-16. juni 2021
Modul 4: 24.-25. august 2021

Om studiet

Studiepoeng
-
Grad
-
  • Oppstart 26. januar 2021
  • Påmelding innen 15. desember 2020
  • Pris: kr. 67 000,-. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, pausebevertning og lunsjer
  • Fire samlinger à to dager
  • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44, Oslo
  • Det foretas løpende opptak til Styreprogrammet. Opptak baseres på innsendt CV og en kort søknadstekst.

  • Programledelsen vil vektlegge et opptak som sikrer en optimal gruppesammensetning.

Kontakt oss

Interne bidragsytere

Bidragsytere

Gisele Marchand_150px.jpg
Gisele Marchand
Styreverv i Gjensidige, NorgesGruppen m.m.

Helge Lund_150px.jpg
Helge Lund
Styreleder i BP og Novo Nordisk

Helge Leiro Baastad_150px.jpg
Helge Leiro Baastad
Konsernsjef i Gjensidige

Jan Svensson_150px.jpg
Jan Svensson
Styreleder i Tomra

Trond Riiber Knudsen-150px.jpg
Trond Riiber Knudsen
Styreverv i Opera software, Lærdal medical, m.m.

Anette Mellbye_150px.jpg
Anette Mellbye
Partner & Associate Director, Boston Consulting Group
Styreverv i Rekode

Morten Goller_150px.jpg
Morten Goller
Managing partner i Wiersholm

Kjetil Gjerstad_150px.jpg
Ketil Gjerstad
Senior partner, Managing Director, Boston Consulting Group

Fridtjof Norman Lund_150px.jpg
Frithjof Lund
Partner, McKinsey. Ansvarlig for Board services globally

Tom Jacobsgaard_150px.jpg
Tom Jacobsgård
Adm. dir. Bestyrelsesforeningen, CBS 

Rune Bjerke_Foto Stig Fiksdal.jpg
Rune Bjerke
Styreleder i Vipps

Marit Reutz_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Marit Reutz
Styremedlem, DIPS as, Høyskolen Kristiania m.m.

Tine Widerøe_Foto Høyskolen Kristiania.jpg
Tine Widerøe
Direktør, Høyskolen Kristiania

Birger Magnus.jpg
Birger Magnus
Styreledererfaring fra NRK, Hafslund, Storebrand m.m.

Lars Bjørn Thoresen.jpg
Lars Bjørn Thoresen
Styremedlem Komplett Group m.m.