Styret som strategisk drivkraft i omstilling

Styret som strategisk drivkraft i omstilling

Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
4. april - 15. desember 2024. Løpende opptak
Studiestart
27. januar 2025

Inger Stensaker, foto: Helge Skodvin

Styret skal involveres i og ta ansvar for strategiske beslutninger og skal sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med de eksterne omgivelsene.

NHHs styreprogram fokuserer på styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser.

 • Er ditt styre en strategisk ressurs for ledelsen eller først og fremst et kontrollorgan?
 • Er ditt styre bevisst disrupsjonsrisiko og –muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser?
 • Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Programmet er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrets rolle i omstillinger.

Case som pedagogisk metode

Styreprogrammet baseres på Harvard Business School's casemetodikk, som innebærer at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen.

Casearbeidet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid og plenumssesjoner. Til å lede arbeidet, har vi hentet inn noen av Norges og Nordens ledende eksperter, akademikere og praktikere innenfor selskapsledelse eller corporate governance.

Du vil bli trent i å ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Casearbeid sammen med andre som har styreerfaring, vil gi deg en unik trening for å utøve mer profesjonell og strategisk eierstyring.

Som deltaker vil du i tillegg utvikle et verdifullt nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling mellom styreledere/-medlemmer, eksperter og akademia.

Theodora Tangen Fretheim. Foto: Ove Sjøstrøm

Lærer gjennom deling

Fra en hektisk tilværelse i et internasjonalt finanskonsern, har Theodora Tangen Fretheim funnet en ny og roligere livsrytme med kornproduksjon og styreverv. Ny innsikt hentet hun hos Styreprogrammet hos NHH Executive.

Målgruppe

Styreprogrammet er for deg med erfaring fra styreverv i aktive, private og offentlige selskaper i Norge eller internasjonalt. Du har basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å delta.

Samlingsdatoer

 • 27.-28. januar 2025, Campus NHH Oslo
 • 19.-20. mars 2025, Campus NHH Oslo
 • 6.-7. mai 2025, Campus NHH, Oslo
 • 12.-13. juni 2025, Campus NHH, Bergen

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
4. april - 15. desember 2024. Løpende opptak
Studiestart
27. januar 2025
 • Pris: kr 75 000. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, pausebevertning og lunsjer
 • Fire samlinger à to dager
 • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44, Oslo og NHH Campus Bergen, Helleveien 30, Bergen
 • Det foretas løpende opptak til Styreprogrammet. Opptak baseres på innsendt CV og en kort søknadstekst.

 • Programledelsen vil vektlegge et opptak som sikrer en optimal gruppesammensetning.

 • Du kan få stipend for å delta i Styreprogrammet. Les mer på programmets forside

Kontakt oss

Bidragsytere

Rune Bjerke_foto Helge Skodvin_150px.jpg

Rune Bjerke
Styreleder i Wallenius Wilhelmsen og Reitan Retail.

Siri_Hatlen_foto Røde kors_150px.jpg

Siri Hatlen
Styreleder i Entra, Sevan Marine, DNT og Norges Røde Kors. 

Helge Lund_ Ny150px.jpg

Helge Lund
Styreleder i BP og Novo Nordisk

Marit Reutz_Foto Høyskolen Kristiania.jpg

Marit Reutz
Styremedlem, Høyskolen Kristiania m.m.

Helge Leiro Baastad_150px.jpg

Helge Leiro Baastad
Tidligere konsernsjef i Gjensidige.

Tine Widerøe_Foto Høyskolen Kristiania.jpg

Tine Widerøe
Direktør, Høyskolen Kristiania.

Birger Magnus.jpg

Birger Magnus
Styreledererfaring fra NRK, Hafslund, Storebrand m.m.

Board of Directors – Investor

Julie Galbo
Styreleder i TriforkHolding AG og styremedlem i DNB ASA.

Fridtjof Norman Lund_150px.jpg

Frithjof Lund
Partner, McKinsey. Ansvarlig for Board services globally.

Tina Stiegler_150px.jpg

Tina Stiegler
CEO Apriil & Media Bergen, styremedlem TV2, Posten Norge AS & Khrono.

RReidar Gjærum_150px2.jpg Foto: Ilja C. Hendel/Styreinstituttet

Reidar Gjærum
Generalsekretær i Styreinstituttet. Tidligere kommunikasjonsdirektør i Equinor. (Foto: Ilja C. Hendel/Styreinstituttet)

Tim Nilo_150px.jpg

Tim Nilo
Partner og COO i Askeladden & Co.

Tom Jacobsgaard_150px.jpg

Tom Jacobsgård
Adm. dir. Bestyrelsesforeningen, CBS.

Thomas Ritter.jpg

Thomas Ritter
Professor of Market Strategy and Business Development at CBS.

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius
KPMG, fagområdet cybersikkerhet, inkludert sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering.

Bjarne Kveim Lie.jpg

Bjarne Kveim Lie
Co-founder and Managing Partner, Verdane.