– Gir umiddelbar nytteverdi

Børre Opsahl. Foto: Ove Sjøstrøm
Jeg forventet å ha stort utbytte av programmet da jeg kjenner deltakere fra tidligere kull. Læringspunktene overgikk likevel hva jeg hadde håpet på. Det er et veldig solid opplegg, sier Børre Opsahl, CFO i Insula. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

29. juni 2023 09:11

– Gir umiddelbar nytteverdi

På Styreprogrammet bidrar de beste lærekreftene på NHH og næringslivsledere som har stått midt i oppkjøp og tøffe omstillinger. Børre Opsahl kan ikke få rost opplegget nok.

– Det som virkelig gjør dette helt unikt, er den umiddelbare nytteverdien. Det er utrolig konkret, sier Børre Opsahl, CFO i Insula og deltaker på Styreprogrammet fra NHH Executive.

– Det beste med programmet er at jeg har gode og håndgripelige diskusjoner med de andre deltakerne. Jeg har tatt med meg forslag til endringer som er iverksatt i styrene jeg sitter i, forklarer han.

Styreprogrammet har deltakere fra ulike bransjer, med forskjellig erfarings- og yrkesbakgrunn.

– Det gir en mye større og dypere variasjon i diskusjonene og helt andre perspektiver enn om vi bare var siviløkonomer som deltok, sier Opsahl.

Casebasert

Styreprogrammet har en casebasert tilnærming til læring, noe som Opsahl mener skaper en god læringsdynamikk.

– Det finnes ikke ett riktig svar på problemstillingene vi jobber med, forklarer han.

– Det er case diskusjonene som er det sentrale. Hvordan vi klarer å dyrke frem gode diskusjonsprosesser. Det er det vi trener på gjennom programmet.

– Hvordan gjør dere dette på samlingene?

– Vi opptrer som styremedlemmer og håndterer en gitt problemstilling for en virksomhet. Vi forsøker å finne den beste løsningen for alle interessenter og for virksomheten. Styreprogrammet handler om endringsreisen, understreker Opsahl.

Styrets viktige rolle

Styreprogrammet skal styrke styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser, og hjelpe deltakerne å utvikle profesjonell og strategisk eierstyring gjennom casearbeid, forklarer professor i strategisk endring ved NHH, Inger Stensaker.

– Hvorfor er styrerommet så viktig i disse prosessene?

– Beslutninger i styrerommet får til syvende og sist betydning for hvordan man klarer seg gjennom strategiske omstillinger og endringsprosesser. Når endringstakten er høy, med disrupsjon og nye forretningsmodeller på tvers av bransjer, stilles det flere og større krav til styrets strategiske rolle, forklarer Stensaker.

Styreprogrammet gir ikke to streker under svarene.

– Meningen med casearbeidet er å gi grunnlag for gode diskusjoner, ulike meninger og læring. Slik er det også i et velfungerende styre.

Inger Stensaker og Carl C. Christensen . Foto: Ove Sjøstrøm
Inger Stensaker og Carl C. Christensen bidrar begge til Styreprogrammet. Foto: Ove Sjøstrøm

Stensaker og Carl C. Christensen er begge bidragsytere til Styreprogrammet som hadde sitt første kull 2018. Programmet er blitt svært populært.

– Populariteten handler nok om at samlingene baserer seg på mye deltakelse og casearbeid fra den virkelige verden. Dessuten er dette et program som spiller mye på deltakernes egne erfaringer.

Tung kompetanse fra næringslivet

Styreprogrammet inviterer blant annet næringslivsledere som stod midt i oppkjøp og omstillinger for å gi en unik innsikt til deltakerne på samlingene.

Helge Lund har fortalt om sine erfaringer som styreleder i BP og i Novo Nordisk. Eivind Roald fra Altor-systemet har delt erfaringer fra aktiv eierstyring i et privat oppkjøpsfond, og Siri Hatlen har reflektert over sin styreerfaring fra blant annet Entra ASA og Vinmonopolet.

– Dere kan skilte med en del tunge navn?

– Ja, det handler om kvaliteten på programmet. Dessuten er disse bidragsyterne helt unike i den forstand at de har stått midt i krevende omstillinger, sier Stensaker.

En annen aktiv bidragsyter er Rune Bjerke. Han er både tidligere DNB-topp og tidligere styreleder i Vipps. I dag er Bjerke styreleder i Reitan Retail og Wallenius Wilhelmsen, og styrenestleder i Norsk Hydro og Schibsted.

– Høy kvalitet

Opsahl skryter av at NHH Executive har klart å samle veldig erfarne og dyktige bidragsytere fra næringslivet.

– Kvaliteten på programmet er veldig høy, og bidragsyterne har mye tyngde fra næringslivet. De har stått midt i krevende omstillinger, noe som gir dem en unik innsikt som de deler med oss, sier Opsahl.

Opsahl har en variert bakgrunn og startet sin karriere som trainee i Orkla i 1993. Han har lang erfaring innen forbruksvarer, matvareproduksjon og detaljhandel i private equity-eide selskaper. Nå er han finansdirektør for Insula, et sjømatkonsern som tilhører Kverva Industrier, investeringsselskapet til Witzøe-familien.

Muligheter i en urolig tid

I tillegg til sin rolle i Insula, sitter Opsahl også i seks styrer. I en tid med rask endring og disrupsjon, kan styrets rolle være avgjørende for en virksomhets overlevelse og suksess.

En urolig verden handler ikke bare om begrensningene, understreker han.

– Det handler om å forstå styrets ansvar for å løfte virksomheten videre sammen med en god ledelse. Vi skal ikke overstyre, men å bidra til å se mulighetene som endringene bringer.

– Kan du anbefale dette til andre?

– Jeg anbefaler Styreprogrammet på det varmeste, sier Opsahl som slår fast:

– Jeg forventet å ha stort utbytte av programmet da jeg kjenner deltakere fra tidligere kull. Læringspunktene overgikk likevel hva jeg hadde håpet på. Det er et veldig solid opplegg.

Les mer om Styreprogrammet