Skreddersydde program

Skreddersydde program

Vi utvikler program spesielt tilpasset din virksomhets behov.

NHH Executives skreddersydde program utvikles sammen med deg og tar hensyn til din organisasjons unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov.

På denne måten får du optimalisert programdesign, faglig innhold og gjennomføring.

Økt verdiskapning

Felles for alle våre program er fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning.

I samarbeid med AFF kan vi også tilby deg programmuligheter fra Norges ledende aktører innen forskningsbasert ledelsesteori og ledelsesutvikling.

Flere av landets største virksomheter og offentlig forvaltning har i en årrekke økt sin kompetanse innen finans, økonomi, strategi og merkevarebygging gjennom spesialtilpassede løsninger fra våre tyngste fagmiljøer.

Kom i gang!

Ta kontakt, så utvikler vi et opplegg sammen - enten bygd fra bunnen eller med utgangspunkt i et av våre executive kortprogram.

Kontakt oss

 • Kundereferanser

  Kundereferanser

  Se eksempler på hva vi har utviklet for kunder i privat og offentlig virsomhet.

 • Brytningstid

  Brytningstid

  NHH har utviklet et skreddersydd program i omstilling og innovasjon på Vestlandet, delfinansiert av samfunnsmidler fra Sparebanken Vest.

  "Sparebanken Vest ønsker å bidra på flere felt i denne situasjonen. Vårt utgangspunkt for bruk av våre samfunnsnyttige midler er å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. Det er vi temmelig sikre på at vi gjør godt ved å samarbeide med NHH gjennom finansiering av et
  utdanningsprogram som skal gi deltakerne kompetanse i omstilling og innovasjon", sier Hallgeir Isdahl, Konserndirektør Samfunnsansvar, Sparebanken Vest.

  Programmet vil ta for seg tema innen

  • Disrupsjon
  • Konkurransefortrinn
  • Innovasjon og design thinking
  • Ekspansjon
  • Innovasjonskultur
  • Transformasjonsledelse
  • Endring

  Formål

  Programmet skal tilføre ledere og andre nøkkelpersoner i vestlandsregionen omstillings- og innovasjonskompetanse.

  Programmet skal gi deltakerne nettverk, utover egne organisasjons- og bransjegrenser.

  Programmet vil gi deltakerne en «verktøykasse» med teoretiske modeller, metoder og konkrete verktøy for å kunne drive omstillings- og innovasjonsarbeid. 

 • Bergen Næringsråd

  Bergen Næringsråd

  Bergen Næringsråd har bedt NHH om å skissere et kompetanseprogram som bidrar til:

  «…å tilføre noen av de mest ressurssterke lederkandidatene i regionen verdifull faginnsikt utover det de har tilegnet seg gjennom sine heltidsstudier, slik at de utvider sine horisonter og bringer med seg et mer nyansert virkelighetsbilde inn i traineebedriftene»

  Programmet består av fire seminarer med følgende innhold:

  • Presentasjonsforskjeller
  • Innovasjon og verdikapring
  • Hvem tror du at du er?
  • Atferd og beslutninger
 • Innovasjonsledelse i Nordtrøndelag Energi

  Innovasjonsledelse i Nordtrøndelag Energi

  Nordtrøndelag Energi har bedt NHH om å utvikle et kompetanseprogram i innovasjonsledelse.

  Programinnhold

  • Innovasjonsstrategi i disruptive tider
  • Tjenesteinnovasjon og digitalisering
  • Innovasjonsledelse med organisasjonskulturen på din side

  Formål

  Målet med programmet er å mobilisere og sette lederne i stand til å drive omstilling og innovasjon i selskapet.

 • DNB

  DNB

  Som eneste utdanningsinstitusjon tilbyr vi en bedriftsintern Executive MBA grad på oppdrag for DNB. 

  "DNB har hatt et langt og nært samarbeid med Norges Handelshøyskole. Dette har selvfølgelig betydd mye for å utvikle kompetansen i DNB, og viser at virksomheten vår satser på kompetanseutvikling hos de ansatte."
  Rune Bjerke, konsernsjef i DNB ASA.

  Vi tilbyr to bedriftsinterne programmer til DNB, ett i finansanalyse og regnskap og ett i strategisk forretningsforståelse. Programmene går over halvannet år.

  Studenter som fullfører og består begge programmene kan tildeles Executive MBA-graden.

  Les mer i vår brosjyre om strategisk forretningsforståelse Les mer i vår brosjyre om finansanalyse og regnskap
 • Nordea

  Nordea

  For Nordea har vi utviklet et omfattende og dyptpløyende program som har styrket Nordeas medarbeidere i finans.

  "Dette har vært en betydelig satsning fra Nordea for å øke kompetansen hos våre medarbeidere. Vi er stolte av å ha kunnet presentere et program med internasjonalt anerkjente forskere fra NHH, som har vært et attraktivt tilbud for våre ansatte", sier Wenche Svoren, Senior Vice President i Nordea.

  Programmet har tatt for seg tema innen

  • Corporate governance
  • Verdsettelse og kravsetting
  • Kapitalmarkedet
  • Strategi og teknikk ved emisjoner
  • Kapitalstruktur og konkursrisiko
  • Oppkjøp/fusjoner
  • Restrukturering både forretningsmessig og finansielt

  Formål

  Formålet med programmet var å gi kandidaten god innsikt i hvordan forskjellige transaksjoner kan skape verdi, og dermed også en forståelse for hvilke foretak som kan være gode kandidater for de forskjellige transaksjonene.

 • Skagen Fondene

  Skagen Fondene

  Ut i fra SKAGEN Fondenes behov for kompetanseheving, har Norges Handelshøyskole utviklet skreddersydde kurs for virksomhetens medarbeidere.

  "NHH stiller alltid med de beste fagpersonene, i tillegg til dyktige mennesker fra norsk samfunns- og næringsliv. Våre ansatte har hatt stort utbytte av å delta på de ulike kursene, og selv om vi får tilbakemeldinger på at det er ganske krevende, er det overkommelig", sier Harald Espedal, tidligere administrerende direktør og investeringsdirektør SKAGEN Fondene.

  Programmenes faglige innhold og formål:

  • Anvendt makro
  • Personlig økonomi
  • Finansiell økonomi
  • Etikk for fondsforvaltere og finansielle rådgivere
  • Økonomi og psykologi
 • Bergen Branding

  Bergen Branding

  Sterke merkevarer gir konkurransefortrinn og må bevares og videreutvikles. Dette har kjente merkevareselskaper fra Bergen innsett, og siden 1996 har de hatt sin egen merkevareskole i samarbeid med NHH.

  Hensikten med merkevareskolen er å gjøre bedriftens ansatte klar over den sterke merkevaren de forvalter, hvilke fortrinn dette gir, og hvordan merket bør videreutvikles.  Hansa Borg Bryggerier, Sparebanken Vest, Bergens Tidende, Kaffehuset Friele, Norgesmøllene og Kavli  har i mange år sendt flere av sine ansatte på merkevareskolen som er utarbeidet av NHH.

  Tema

  • Merkeverdi
  • Merkekjennskap
  • Merkeassosiasjoner
  • Merkestrategi
  • Merkekonsept
  • Intern kommunikasjon
  • Ekstern kommunikasjon
  • Måling
 • Bergen kommunes lederskole

  Bergen kommunes lederskole

  Bergen kommune satser på engasjerte og kompetente ledere, og gjennomfører et omfattende lederutviklingsprogram i regi av NHH og AFF.

  Bjørg Lædre er sjef i HR-seksjonen i Bergen kommune, og har store forventninger til programmet som leveres i samarbeid mellom NHH og AFF.

  "Lederskolen inngår som en del av vårt system for lederutvikling, og blir selve flaggskipet vårt i denne sammenhengen. Kombinasjonen NHH og AFF borger for kvalitet, så dette vil bli et attraktivt tilbud for deltakerne", sier Lædre.

  Lederutviklingsprogrammet for Bergen kommune legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker, og består av ni samlinger på i alt 25 dager. Totalt skal 96 ledere gjennom programmet, fordelt på fire kull med 24 personer.

  Les mer i vår brosjyre om Bergen kommune lederskole