Skreddersydde studier og program

Skreddersydde studier og program

Vi utvikler program spesielt tilpasset din virksomhets behov.

NHH Executives skreddersydde program utvikles sammen med deg og tar hensyn til din organisasjons unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov.

På denne måten får du optimalisert programdesign, faglig innhold og gjennomføring.

Økt verdiskapning

Felles for alle våre program er fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning.

I samarbeid med AFF kan vi også tilby deg programmuligheter fra Norges ledende aktører innen forskningsbasert ledelsesteori og ledelsesutvikling.

Flere av landets største virksomheter og offentlig forvaltning har i en årrekke økt sin kompetanse innen finans, økonomi, strategi og merkevarebygging gjennom spesialtilpassede løsninger fra våre tyngste fagmiljøer.

Kom i gang!

Ta kontakt, så utvikler vi et opplegg sammen - enten bygd fra bunnen eller med utgangspunkt i et av våre executive kortprogram.

Kontakt oss

 • Kundereferanser

  Kundereferanser

  Se eksempler på hva vi har utviklet for kunder i privat og offentlig virsomhet.

 • DNB

  DNB

  Som eneste utdanningsinstitusjon tilbyr vi en bedriftsintern Executive MBA grad på oppdrag for DNB. 

  "DNB har hatt et langt og nært samarbeid med Norges Handelshøyskole. Dette har selvfølgelig betydd mye for å utvikle kompetansen i DNB, og viser at virksomheten vår satser på kompetanseutvikling hos de ansatte."
  Rune Bjerke, konsernsjef i DNB ASA.

  Vi tilbyr to bedriftsinterne programmer til DNB, ett i finansanalyse og regnskap og ett i strategisk forretningsforståelse. Programmene går over halvannet år.

  Studenter som fullfører og består begge programmene kan tildeles Executive MBA-graden.

  Les mer i vår brosjyre om strategisk forretningsforståelse Les mer i vår brosjyre om finansanalyse og regnskap
 • Nordea

  Nordea

  For Nordea har vi utviklet et omfattende og dyptpløyende program som har styrket Nordeas medarbeidere i finans.

  "Dette har vært en betydelig satsning fra Nordea for å øke kompetansen hos våre medarbeidere. Vi er stolte av å ha kunnet presentere et program med internasjonalt anerkjente forskere fra NHH, som har vært et attraktivt tilbud for våre ansatte", sier Wenche Svoren, Senior Vice President i Nordea.

  Programmet har tatt for seg tema innen

  • Corporate governance
  • Verdsettelse og kravsetting
  • Kapitalmarkedet
  • Strategi og teknikk ved emisjoner
  • Kapitalstruktur og konkursrisiko
  • Oppkjøp/fusjoner
  • Restrukturering både forretningsmessig og finansielt

  Formål

  Formålet med programmet var å gi kandidaten god innsikt i hvordan forskjellige transaksjoner kan skape verdi, og dermed også en forståelse for hvilke foretak som kan være gode kandidater for de forskjellige transaksjonene.

 • Skagen Fondene

  Skagen Fondene

  Ut i fra SKAGEN Fondenes behov for kompetanseheving, har Norges Handelshøyskole utviklet skreddersydde kurs for virksomhetens medarbeidere.

  "NHH stiller alltid med de beste fagpersonene, i tillegg til dyktige mennesker fra norsk samfunns- og næringsliv. Våre ansatte har hatt stort utbytte av å delta på de ulike kursene, og selv om vi får tilbakemeldinger på at det er ganske krevende, er det overkommelig", sier Harald Espedal, tidligere administrerende direktør og investeringsdirektør SKAGEN Fondene.

  Programmenes faglige innhold og formål:

  • Anvendt makro
  • Personlig økonomi
  • Finansiell økonomi
  • Etikk for fondsforvaltere og finansielle rådgivere
  • Økonomi og psykologi
 • Bergen Branding

  Bergen Branding

  Sterke merkevarer gir konkurransefortrinn og må bevares og videreutvikles. Dette har kjente merkevareselskaper fra Bergen innsett, og siden 1996 har de hatt sin egen merkevareskole i samarbeid med NHH.

  Hensikten med merkevareskolen er å gjøre bedriftens ansatte klar over den sterke merkevaren de forvalter, hvilke fortrinn dette gir, og hvordan merket bør videreutvikles.  Hansa Borg Bryggerier, Sparebanken Vest, Bergens Tidende, Kaffehuset Friele, Norgesmøllene og Kavli  har i mange år sendt flere av sine ansatte på merkevareskolen som er utarbeidet av NHH.

  Tema

  • Merkeverdi
  • Merkekjennskap
  • Merkeassosiasjoner
  • Merkestrategi
  • Merkekonsept
  • Intern kommunikasjon
  • Ekstern kommunikasjon
  • Måling
 • Post- og teletilsynet

  Post- og teletilsynet

  For Post- og teletilsynet har NHH utviklet et skreddersydd kurs i nettverksøkonomi.

  "Vi ønsker at våre ansatte skal utvikle glød og entusiasme for faget, og samtidig gjøre Post- og teletilsynet til en attraktiv arbeidsplass for de gode kandidatene. Kurset i nettverksøkonomi tar sikte på å utvikle våre ansattes kompetanse og analytiske evner, for å sikre at våre vedtak er solid forankret", sier Torstein Olsen, direktør i Post- og teletilsynet.

  Kurset vil ta for seg tema innen

  • Markedsdynamikk
  • Konkurranseanalyse
  • Auksjoner
  • Markedsavgrensing
  • Empirisk analyse
  • Nettverksøkonomi
  • Konkurranseregler

  Formål

  Målet med programmet er at medarbeiderne i Post- og teletilsynet får et bedre teoretisk grunnlag for anvendelse i praktisk regulering. Optimale teoretiske løsninger er ikke alltid anvendbare når de skal settes ut i praksis, og det krever at medarbeiderne må være dyktige til å analysere ulike alternativer og løsninger opp mot hverandre.

 • Markedskompetanse for norsk sjømatnæring

  Markedskompetanse for norsk sjømatnæring

  Markedskompetanse for norsk sjømatnæring var et kompetansetilbud under Marint verdiskapingsprogram i Innovasjon Norge.

  "NHH leverer et kompetansetilbud som har en ideell sammensetning av teoretiske modeller og praktiske case fra næringen. Samarbeidet med NHH har gitt oss selv en betydelig kompetansetilførsel, og muligheter til forbedringer i de årene programmet har gått. Vi opplever at sjømatbedriftenes investeringer i dag har en bedre forankring i markedsorienterte strategier", sier Petter Ustad, ansvarlig marin sektor, Innovasjon Norge.

  Målgruppen for programmet har vært nøkkelpersoner innen strategi og merkevarebygging i norske sjømatbedrifter.

  Programinnhold

  • Konkurranseanalyse – 3 dagers samling i Bergen
  • Internasjonal markedsføring – 5 dagers utenlandssamling
  • Konkurransefortrinn – 3 dagers samling i Bergen
  • Merkevareledelse – 3 dagers samling i Tromsø
  • Markedskommunikasjon – 3 dagers samling i Bergen
  • Prosjektpresentasjon – 1 dags samling i Bergen

  Formål

  Gjennom økt markedsorientering skal programmet bidra til økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for deltakerbedriftene

 • Bergen kommunes lederskole

  Bergen kommunes lederskole

  Bergen kommune satser på engasjerte og kompetente ledere, og gjennomfører et omfattende lederutviklingsprogram i regi av NHH og AFF.

  Bjørg Lædre er sjef i HR-seksjonen i Bergen kommune, og har store forventninger til programmet som leveres i samarbeid mellom NHH og AFF.

  "Lederskolen inngår som en del av vårt system for lederutvikling, og blir selve flaggskipet vårt i denne sammenhengen. Kombinasjonen NHH og AFF borger for kvalitet, så dette vil bli et attraktivt tilbud for deltakerne", sier Lædre.

  Lederutviklingsprogrammet for Bergen kommune legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker, og består av ni samlinger på i alt 25 dager. Totalt skal 96 ledere gjennom programmet, fordelt på fire kull med 24 personer.

  Les mer i vår brosjyre om Bergen kommune lederskole
 • Bergen Næringsråd

  Bergen Næringsråd

  Bergen Næringsråds prosjekt "Nye muligheter" presenterer denne våren en rekke møter med temaer til inspirasjon for alle bransjer til å skape ny vekst og fremtidige forretningsmuligheter.
  Møtene arrangeres i samarbeid med NHH og noen av regionens klynger.
  Tid: 08:30- 10:00. Frokost serveres fra kl 08:00
  Sted: Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1
  Møtene er åpne for alle, få gjerne med deg en kollega eller to!