Bedriftsinterne program

Bedriftsinterne program

Vi utvikler program spesielt tilpasset din virksomhets behov.

NHH Executives skreddersydde program utvikles sammen med deg og tar hensyn til din organisasjons unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov.

På denne måten får du optimalisert programdesign, faglig innhold og gjennomføring.

Økt verdiskapning

Felles for alle våre program er fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning.

I samarbeid med AFF kan vi også tilby deg programmuligheter fra Norges ledende aktører innen forskningsbasert ledelsesteori og ledelsesutvikling.

Flere av landets største virksomheter og offentlig forvaltning har i en årrekke økt sin kompetanse innen finans, økonomi, strategi og merkevarebygging gjennom spesialtilpassede løsninger fra våre tyngste fagmiljøer.

Kom i gang!

Ta kontakt, så utvikler vi et opplegg sammen - enten bygd fra bunnen eller med utgangspunkt i et av våre executive kortprogram.

Se eksempler på hva vi har utviklet for kunder i privat og offentlig virsomhet.

Kontakt oss

 • Brytningstid

  Brytningstid

  NHH har utviklet et skreddersydd program i omstilling og innovasjon på Vestlandet, delfinansiert av samfunnsmidler fra Sparebanken Vest.

  "Sparebanken Vest ønsker å bidra på flere felt i denne situasjonen. Vårt utgangspunkt for bruk av våre samfunnsnyttige midler er å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. Det er vi temmelig sikre på at vi gjør godt ved å samarbeide med NHH gjennom finansiering av et
  utdanningsprogram som skal gi deltakerne kompetanse i omstilling og innovasjon", sier Hallgeir Isdahl, Konserndirektør Samfunnsansvar, Sparebanken Vest.

  Programmet vil ta for seg tema innen

  • Disrupsjon
  • Konkurransefortrinn
  • Innovasjon og design thinking
  • Ekspansjon
  • Innovasjonskultur
  • Transformasjonsledelse
  • Endring

  Formål

  Programmet skal tilføre ledere og andre nøkkelpersoner i vestlandsregionen omstillings- og innovasjonskompetanse.

  Programmet skal gi deltakerne nettverk, utover egne organisasjons- og bransjegrenser.

  Programmet vil gi deltakerne en «verktøykasse» med teoretiske modeller, metoder og konkrete verktøy for å kunne drive omstillings- og innovasjonsarbeid. 

 • Trainee Vest

  Trainee Vest

  Bergen Næringsråd har bedt NHH om å skissere et kompetanseprogram som bidrar til:

  «…å tilføre noen av de mest ressurssterke lederkandidatene i regionen verdifull faginnsikt utover det de har tilegnet seg gjennom sine heltidsstudier, slik at de utvider sine horisonter og bringer med seg et mer nyansert virkelighetsbilde inn i traineebedriftene»

  Programmet består av fem seminarer med følgende innhold:

  • Forhandlingsteknikk
  • Prestasjonsforskjeller
  • Innovasjon og verdikapring
  • Hvem tror du at du er?
  • Atferd og beslutninger
 • Nordtrøndelag Energi

  Nordtrøndelag Energi

  Nordtrøndelag Energi har bedt NHH om å utvikle et kompetanseprogram i innovasjonsledelse.

  Programinnhold

  • Innovasjonsstrategi i disruptive tider
  • Tjenesteinnovasjon og digitalisering
  • Innovasjonsledelse med organisasjonskulturen på din side

  Formål

  Målet med programmet er å mobilisere og sette lederne i stand til å drive omstilling og innovasjon i selskapet.

 • DNB

  DNB

  Som eneste utdanningsinstitusjon tilbyr vi en bedriftsintern Executive MBA grad på oppdrag for DNB. 

  "DNB har hatt et langt og nært samarbeid med Norges Handelshøyskole. Dette har selvfølgelig betydd mye for å utvikle kompetansen i DNB, og viser at virksomheten vår satser på kompetanseutvikling hos de ansatte."
  Rune Bjerke, konsernsjef i DNB ASA.

  Vi tilbyr to bedriftsinterne programmer til DNB, ett i finansanalyse og regnskap og ett i strategisk forretningsforståelse. Programmene går over halvannet år.

  Studenter som fullfører og består begge programmene kan tildeles Executive MBA-graden.

  Les mer i vår brosjyre om strategisk forretningsforståelse Les mer i vår brosjyre om finansanalyse og regnskap
 • Uniconsult

  Uniconsult

 • OBOS

  OBOS

 • Forskningsrådet

  Forskningsrådet

 • Norsk Tipping

  Norsk Tipping

 • Node

  Node

 • Gjensidige

  Gjensidige