Ingen kommer utenom bærekraft

Rolf Wergeland, Martin Hagen og Gry Holme har skreddersydd etterutdanning sammen med NHH. Foto: Ove Sjøstrøm
Rolf Wergeland, Martin Hagen og Gry Holme har skreddersydd etterutdanning sammen med NHH.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

29. november 2022 10:19

Ingen kommer utenom bærekraft

Inventura valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å styrke kompetansen om bærekraft.

– Alle virksomheter vi jobber med, enten det er offentlige eller private, har bærekraft som en del av forretningsplanen, sier Rolf Wergeland, partner og ansvarlig for salg og forretningsutvikling i Inventura. Han slår fast:

– Bærekraft på tvers av mange fagfelt blir bare viktigere og viktigere.

Inventura avsluttet i høst et skreddersydd bedriftsinternt program i samarbeid med NHH Executive. Programmet er utviklet i tett samarbeid med lærekreftene på NHH.

– Utgangspunktet vårt var behovet for større kunnskap om bærekraft internt og mot markedet vårt. Vi jobber tverrfaglig og har tatt med 30 medarbeidere fra alle fagområdene våre til NHH, forklarer Wergeland.

Skreddersydd for virksomheten

Inventura gir råd og utfører store og kompliserte innkjøp både på vegne av og sammen med kundene. Et eksempel er Bybanen i Bergen, hvor Inventura kvalitetssikret og gjennomførte innkjøpene sammen med oppdragsgiver gjennom alle byggetrinnene fra 2006 til i dag. 100 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, betjener kunder over hele landet. 

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen står for det faglige innholdet på det bedriftsinterne programmet til Inventura. Foto: Ove Sjøstrøm
Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen står for det faglige innholdet på det bedriftsinterne programmet til Inventura.

– Hvordan fant dere NHH Executive?

–  Vi leste «Restart», boken til Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Den tar for seg ulike veier til bærekraftig business og forretningsmodeller, sier Martin Hagen, partner i Inventura og siviløkonom fra NHH.

Han legger til:

– Jeg har tatt masteren min på NHH og vet at de leverer kvalitet både i undervisning og forskning. Da vi tok kontakt og fortalte om ønskene våre, skisserte Jørgensen og Pedersen et opplegg for oss. I samarbeid med dem finslipte vi innholdet slik at det traff vår virksomhet og våre kunders behov.

– Hva gjør dere på samlingene?

– NHH presenterer aktuell forskning og teori, og vi gjør hjemmelekser før samlingene, sier han og skryter av det pedagogiske opplegget:

– Vi har laget noen caser som handler om det vi allerede har gjort for kundene våre, og vi tester ut noe vi har lyst å gjøre når det kommer til bærekraft.  Slike øvelser er veldig lærerike og en god måte å tilegne seg ny kunnskap på.

– Det haster med relevant kunnskap

Filosofien til NHH Executive er å være aktuelle og oppdaterte i alle programmene de tilbyr innen videreutdanning.

– Felles for alle våre program og kurs, er kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon. Denne kompetansen skal selvfølgelig bidrar til økt verdiskapning, forklarer Pedersen før han legger til:

– Nøkkelen for disse bedriftsinterne programmene, er at vi går inn i en bedrift og ser på forretningsmodellen. Hvordan kan vi omstille denne slik at den er rustet for fremtiden?  Vi diskuterer også grundig hva som skal til for å komme fram til en ny og bærekraftig forretningsmodell.

Jørgensen skyter inn:

– Mange bedrifter kjenner i dag på at de er for sent ute og trenger mer kunnskap. De trenger konkrete verktøy for å håndtere bærekraftsutfordringene. Bedriftsinterne programmer handler både om å øke kompetansen, men ikke minst å få en forståelse for hvilke muligheter som ligger der ute.

At mange virksomheter er opptatt av bærekraft, betyr nødvendigvis ikke at de gjør noe konkret med det.

– Nå kjenner mange bedrifter på at det haster. For å få dette til å fungere og å være forenlig med lønnsom vekst, må man ha kompetanse på området. I tillegg må bærekraft innlemmes som en naturlig del av måten bedriften driver forretninger på.

Trenger et felles språk

Gry Holme er jurist sitter i ledergruppen i Inventura. Hun er enig med Jørgensen og Pedersen om et varierende kunnskapsnivå om bærekraft.

– Vår erfaring er at det er veldig stor variasjon i hvor mye folk kan om bærekraft ute i virksomhetene, sier hun og legger til:

– At det ikke skjer så mye hos noen bedrifter, er neppe av vond vilje. Det handler mer om at mange føler at de ikke kan nok om bærekraft.

Holme har stor tro på videreutdanning som nøkkel for å holde seg relevant når bærekraft gjennomsyrer det meste virksomhetene må forholde seg til i årene som kommer.

– Vi ønsker å være en relevant samarbeidspartner for bedrifter ved å bistå dem med å sette og nå målende innenfor bærekraft. Gjennom dette programmet får vi et felles språk og en forståelse av hva vi driver med innenfor bærekraft, sier hun og slår fast:

– Når du får dyktige NHH-folk som Jørgensen og Pedersen på laget, blir du ekstra motivert til å lære mer. Bærekraft er tog som bare går fortere og fortere. Derfor er det så viktig å bygge opp en solid kompetanse på tvers av fagfeltene i selskapet vårt. Da står vi også sterkere i markedet.

Bredt tilbud

Det er ikke bare bærekraft som tilbys som tema i Bedriftsinterne program hos NHH Executive.

– I disse kursene kan bedriftene velge områder de ønsker å få mer kunnskap om. Det kan for eksempel handle om strategi, innovasjon eller omstilling til nye forretningsmodeller. Vi utarbeider et opplegg i tett samarbeid med bedriftene, sier Kristin Arefjord Stave, programutvikler hos NHH Executive. Hun legger til:

– Vi tar også hensyn til egenart når det gjelder organisasjonenes strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov når vi utarbeider det faglige opplegget.

NHH bidrar med lærekrefter, men drar også inn eksterne næringslivstopper som deler av sine erfaringer under samlingene.

– Hvem kan henvende seg til dere for skreddersydd videreutdanning?

– Alle typer bedrifter av en viss størrelse kan henvende seg til oss. Det eneste kravet fra oss er et ønske fra bedriftene om å heve egen kompetanse.

Les mer om bedriftsinterne program