Lanserer fleksibel mastergrad i ledelse

Monica Rydland og Tore Hillestad
– Mastergraden tar for seg mange viktige problemstillinger rundt evnen til ledelse, innovasjon, bærekraft og omstilling i det grønne skiftet, sier fagansvarlig for det nye studiet hos NHH Executive, Monica Rydland. Her sammen med fungerende NHHE-direktør Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin
Av Ove Sjøstrøm

3. mai 2021 09:20

Lanserer fleksibel mastergrad i ledelse

Fra høsten 2021 kan du ta en ny mastergrad i ledelse ved NHH Executive. – Innovasjon, omstilling, bærekraft og ledelse er fire tema du bør ha et forhold til som leder, sier fungerende direktør Tore Hillestad.

Mastergrad i ledelse

Mastergraden er satt sammen av en breddemodul på 30 studiepoeng, en fordypingsmodul på 30 eller to ganger 15 studiepoeng, og en masteroppgave som utgjør 30 studiepoeng. 60 studiepoeng og masteroppgaven må være avlagt ved NHH. Les mer her

Det nye masterprogrammet som NHH Executive (NHHE) nå har utviklet, er spesielt rettet mot ledere og arbeidstakere med lederambisjoner.

Fungerende NHHE-direktør Tore Hillestad beskriver målgruppen på denne måten:

– Du jobber i offentlig eller privat sektor, og du ønsker og trenger mer kunnskap om hvordan du skal forholde deg til de fundamentale samfunnsendringene vi opplever nå. Du har også vært ute i arbeidslivet i noen år, og har lyst til å utvide kompetansen din.

Trym Aass

– Det er aldri for tidlig å ta videreutdanning

Trym Aass (31) hadde knapt vært i jobb i fem år som forretningsadvokat før han skiftet beite. Videreutdanningen tok han hos NHH Executive.

Et tilsvar fra «ledelsesindustrien» | NHH

Fagansvarlig Monica Rydland ved NHHE
Fagansvarlig Monica Rydland ved NHHE

Uforutsigbarhet

Mastergraden dekker et vidt spekter av fagområder, men det er særlig fire hovedområder NHHE-direktøren vil trekke fram:

– Innovasjon, omstilling, bærekraft og ledelse er fire viktige tema du bør ha et forhold til som leder, sier han.

Monica Rydland er fagansvarlig for det nye studiet hos NHH Executive. Hun har selv en doktorgrad fra NHH om nettopp ledere, endring og innovasjon.

Mellomlederen som endringsagent | NHH

–  Alle bør stille seg spørsmål om hva de skal gjøre fremover. Tidligere snakket vi gjerne om fem til ti år. Nå bør spørsmålet stilles oftere. Det gjelder uansett hva du driver med, eller hvilken bransje eller sektor du tilhører. Vi er hele tiden i bevegelse, og da må ledere ha både endringsforståelse og endringstrygghet til å stå i det uforutsigbare, forklarer Rydland.

thøgersen

NHH har landets mest populære studieprogram

Norges Handelshøyskole setter enda en ny søkerrekord denne våren. Hele 2 221 søkere har siviløkonomutdanningen ved NHH som førstevalg, noe som gjør dette til landets mest populære.

Riktig verktøykasse

Rydland understreker at endringstrygghet også betyr å ha en riktig verktøykasse.

– Etablerte organisasjoner går ofte i de samme sporene som de alltid har gjort. De har gjerne suksess i dag, men så skjer det endringer. Det tvinger dem til å bygge kompetanse innen innovasjon og nye forretningsmodeller, sier hun og legger til:

– Mastergraden tar for seg mange viktige problemstillinger rundt evnen til ledelse, innovasjon, bærekraft og omstilling i det grønne skiftet.

Opptjente studiepoeng

Den nye Executive mastergrad i ledelse er en modulbasert mastergrad der deltakere kan bruke tidligere opptjente studiepoeng og yrkeserfaring som en del av graden.

Dette er med andre ord en fleksibel vei til en mastergrad.

– Videreutdanning er en ekstremt viktig innsatsfaktor | NHH

– Vi er utrolig glade for å kunne tilby en ny mastergrad i ledelse. Og det er spesielt kjekt å kunne tilby et studium hvor deltakerne kan dra veksler på tidligere utdanning og yrkeserfaring. Med dette programmet blir veien frem mot en mastergrad mer overkommelig for de fleste, sier Hillestad.

NHH

NHH Executive videreutvikler MBA-programmene

Da NHH nylig fikk den prestisjefylte britiske AMBA-akkrediteringen, startet NHHE videreutviklingen av sine Executive MBA-programmer. De er nå tilpasset internasjonal standard.

Velge fagområder

Monica Rydland mener den modulbaserte strukturen på studiet gir gode muligheter for de som trenger mer fleksibilitet fram til ferdig grad.

–  Du får mulighet til å gå i dybden i et av fagområdene du er interessert i, enten det handler om design thinking, bærekraft eller digitalisering og ledelse.

Dette betyr at deltakerne ikke trenger å ta hele graden i et løp.

– Mange har travle jobber i tillegg til familieforpliktelser. Her kan de ta enkeltmoduler når det passer, eller dra på med et kontinuerlig masterløp, sier Rydland.

Nye kunnskapskrav og livslang læring

Som fagansvarlig for det nye studiet, brenner Rydland for ledelse, og ikke minst mellomlederen.

Hvordan sikre endringskraft? Er løsningen ny avdeling på museum? | NHH

– Jeg har jo en forkjærlighet for ledere som befinner seg på trinnet under toppledelsen. Skal du få til kraften organisasjonen trenger for endring, må du få mellomledere til å forstå sitt eget handlingsrom. Først da kan de ta rollen som endringsagenter, sier hun og legger til:

– Å sende en mellomleder til NHH Executive er en fin måte å bygge kompetanse ut i organisasjonen. Endringskompetanse er svært viktig for virksomhetene i våre dager.  

NHH-kompetansen

hillestad rydland
– Vi er privilegerte på NHH som har en utrolig bred og bunnsolid base av faglige bidragsytere som deltar som forelesere og veiledere på programmene våre. Dessuten har deltakerne våre lang og mangfoldig yrkeserfaring, sier Tore Hillestad. Dette samspillet gir en veldig god arena for læring, erfaringsdeling og nettverksbygging, mener han og Monica Rydland.

Hillestad trekker frem samspillet mellom lærekrefter og deltakere på programmene til NHH Executive.

Hvis virksomhetene skal klare å henge med faglig, og være oppdatert, er læring av ny kunnskap avgjørende, mener han.

– Vi er privilegerte på NHH som har en utrolig bred og bunnsolid base av faglige bidragsytere som deltar som forelesere og veiledere på programmene våre. Dessuten har deltakerne våre lang og mangfoldig yrkeserfaring. Dette samspillet gir en veldig god arena for læring, erfaringsdeling og nettverksbygging, avslutter Hillestad.

Fra olje til havvind

Sivilingeniøren Stine Vethe ville ha flere relevante verktøy hun kunne bruke i jobben. En prosjektoppgave hos NHH Executive bidro til en ny karrierevei hos arbeidsgiveren 4Subsea.