Ta kurs som privatist

Ta kurs som privatist

Det er mogeleg å ta nokre kurs ved NHH sjølv om du ikkje er tatt opp til eit studieprogram. For å kunne ta eksamen som privatist, må du søke om privatiststatus. Du betaler kun semesteravgift.

Søknadsfristar og søkeportal

15. desember (kurs i vårsemesteret)

15. juli (kurs i haustsemesteret)

Det er ingen kurs som er opne for privatistar våren 2021, verken på bachelorstudiet eller nokon av masterstudia. Informasjon om kurs som eventuelt er opne for privatistar hausten 2021 vert publisert på denne sida i slutten av juni.

Kva kurs kan du ta?

Du kan kun vere privatist i kurs som ikkje har kursgodkjenning/arbeidskrav eller ein annan form for obligatorisk aktivitet/oppgåve som ein del av vurderinga i kurset. Kva kurs som er opne for privatistar, kan derfor variere noko frå semester til semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Det er ingen kurs på bachelornivå som er opne for privatistar våren 2021:

Opptakskrav

  1. Du må ha generell studiekompetanse (GSK)
  2. Du må fylle matematikk-kravet (MATRS)

Master i økonomi og administrasjon

Det er ingen kurs i masterstudiet i økonomi og administrasjon som er opne for privatistar våren 2021. 

Opptakskrav

  1. Du må ha ein fullført bachelorgrad eller tilsvarande.
  2. Du må fylle fagkrava for opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon (sjå Opptakskrav, punkt 2 Fagkrav).  
  3. Dersom du har utanlandsk utdanning er det i tillegg krav om GMAT-/GRE-test (sjå Admission requirements, punkt 2. GMAT or GRE) og du må fylle kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Les meir om korleis du fyller språkkravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Vi gjer merksam på at vi under handsaminga av søknaden din hentar inn informasjon om resultata dine frå andre nasjonale institusjonar du har studert ved, samt elektroniske vitnemål frå vidaregåande opplæring i Noreg. Dersom du har utdanning frå BI eller utlandet må du laste opp ein kopi av vitnemålet ditt i PDF-format i søknaden. Når det gjeld rett måte å dokumentere GMAT-/GRE-resultat og språkkunnskapar, sjå linkane over. 

Master i rekneskap og revisjon

Det er ingen kurs i masterstudiet i rekneskap og revisjon som er opne for privatistar våren 2021.

Éi gruppe kan likevel søke privatiststatus i dei to to jus-kursa i MRR (MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett). Det er personar med mastergrad i rekneskap og revisjon frå utlandet og som treng jus-kursa for å oppnå statsautorisasjon som revisor. Dersom dette gjeld deg, må du sende ein e-post til opptak@nhh.no innan søknadsfristen og be om privatiststatus i ein av/begge desse kursa. Du dokumenterer at du har ein fullført MRR-grad frå utlandet ved hjelp av det endelege vitnemålet ditt. 

OPPTAKSKRAV

  1. Du må ha ein fullført bachelorgrad eller tilsvarande.
  2. Du må fylle fagkrava for opptak til masterstudiet i rekneskap og revisjon (sjå Opptakskrav, Krav til bachelorgrad).  
  3. Dersom du har utanlandsk utdanning er det i tillegg krav om GMAT-/GRE-test (sjå Admission requirements, punkt 2. GMAT or GRE) og du må fylle kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Les meir om korleis du fyller språkkravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Vi gjer merksam på at vi under handsaminga av søknaden din hentar inn informasjon om resultata dine frå andre nasjonale institusjonar du har studert ved, samt elektroniske vitnemål frå vidaregåande opplæring i Noreg. Dersom du har utdanning frå BI eller utlandet må du laste opp ein kopi av vitnemålet ditt i PDF-format i søknaden. Når det gjeld rett måte å dokumentere GMAT-/GRE-resultat og språkkunnskapar, sjå linkane over.

Dersom du har fullført MRR ved NHH men ikkje oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, skal du ikkje søke privatiststatus, men poststudierett. Meir informasjon om poststudierett på MRR. 

Slik søker du

Søk opptak her (SøknadsWeb)

Under Ny søknad vel du Privatist - opptak til enkeltemner og deretter 1402 Privatist Bachelor1405 Privatist MØA eller 1404 Privatist MRR, alt etter om kurset du søker privatiststatus i tilhøyrer bachelorstudiet, MØA eller MRR.

Dersom du får innvilga privatiststatus, vil du få tilgang til Studentweb, der du melder deg til eksamen i kurset/kursa du ønsker å ta.

Svar på søknaden

Svar på søknaden kjem:

  • seinast 1. august for kurs i haustsemesteret
  • seinast 1. januar for kurs i vårsemesteret

Svar på søknaden vert sendt til di digitale postkasse. Dersom du ikkje har digital postkasse, vert svaret sendt til deg som brev i posten.

Dersom du får søknaden innvilga, er du sjølv ansvarleg for å melde deg til eksamen i kurset/kursa du ønsker å ta i StudentWeb innan oppmeldingsfristen. Vi sender deg innloggingsinformasjon til StudentWeb før studiestart. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 92 00
E-post
opptak@nhh.no