1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

Studenter med mastergrad i rettsvitenskap kan kvalifisere for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng.

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien. 

Er du tatt opp til ettårig MRR med bakgrunn fra rettsvitenskap gjennomfører du studiet etter planen nedenfor. Planen gjelder for studenter med studiestart i 2016 og 2017.

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i regnskap og revisjon