1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

Studenter med mastergrad i rettsvitenskap kan kvalifisere for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng.

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien. 

Er du tatt opp til ettårig MRR med bakgrunn fra rettsvitenskap gjennomfører du studiet etter planen nedenfor.

Det er ikke krav om selvstendig arbeid og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i regnskap og revisjon

Kursplan - studiestart 2018

Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.