Valgemner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig

Valgemner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det 1-årige MRR-studiet høsten 2022.