Valgemner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig

Valgemner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det 1-årige MRR-studiet høsten 2022. 

Erstatningsemner 1-årig MRR

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
ACC401E ACC401EFinancial Accounting I 7.5 Høst
ACC401N ACC401NFinansregnskap I 7.5 Høst
ACC402E ACC402EInternal Control and Audit 7.5 Høst
ACC402N ACC402NInternkontroll og revisjon 7.5 Høst
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS444N BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
ACC410 ACC410Finansregnskap II 7.5 Vår
ACC411 ACC411Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
ACC412 ACC412Nonprofit Accounting 7.5 Høst
ACC413 ACC413Sustainability & ESG Reporting 7.5 Høst
ACC420E ACC420EStrategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
ACC420N ACC420NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
ACC421A ACC421AVerdsettelse 7.5 Vår
ACC421B ACC421BVerdsettelse 7.5 Høst
ACC421E ACC421EValuation with Financial Statement Analysis 7.5 Vår
ACC422 ACC422Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
ACC430 ACC430Digital revisjon 7.5 Vår
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS465 BUS465Detecting Corporate Crime 7.5 Vår
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst
FIE432E FIE432EPersonal Finance and Taxation 7.5 Vår
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår