Kursplan 1-årig mrr 2017

Kursplan 1-årig mrr 2017

Kursplan for studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon eller fireårig siviløkonom som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng som startet på studiet i 2017.

Du kan søke om å ta det ettårige MRR-studiet i Oslo.

Planen nedenfor gjelder studenter både i Bergen og Oslo. Merk at det er særlige regler for søkere som har fullført MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon. Mer informasjon under studiemodellen.

Kursplan

1. semester: 4 MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR 411 Revisjon
  • MRR412 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt

2. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (MØA) (siviløkonom), skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.

Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal MRR445 Topics in Auditing og MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse erstatte disse.

Dersom MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller BUS440 Rekneskapsanalyse og verdivurdering eller tilsvarende kurs) også inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal det velges ett kurs fra listen over valgbare MRR-emner.

Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.