Emner i Økonomisk analyse støtteprofil

Emner i Økonomisk analyse støtteprofil

Studenter med Økonomisk analyse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Det anbefales å sikre seg en metodemessig basis tilsvarende den for ECO som hovedprofil.

ECO - Støtteprofil i økonomisk analyse

Valgbare kurs

Kode Navn Stp Semester
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting (not offered) 7.5
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometric Techniques 7.5 Høst Vår
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Vår
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Vår
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics 7.5
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ECO440 ECO440Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans 7.5
ECO441 ECO441Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7.5 Vår
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
FIE456 FIE456FinTech 7.5