Emner i Økonomisk analyse støtteprofil

Emner i Økonomisk analyse støtteprofil

Studenter med Økonomisk analyse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Det anbefales å sikre seg en metodemessig basis tilsvarende den for ECO som hovedprofil.

ECO - Støtteprofil i økonomisk analyse

Valgbare kurs

Kode Navn Stp Semester
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research (Expired) 7.5 Høst
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5 Vår
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Vår
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics (expired) 7.5 Vår
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO440 ECO440Economics of Uncertainty: Insurance and Finance 7.5 Vår
ECO441 ECO441Skatt og økonomisk politikk 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business (Replaced by BAN402) 7.5 Høst