Emner i Økonomisk analyse støtteprofil før høst 2022

Emner i Økonomisk analyse støtteprofil før høst 2022

Studenter med Økonomisk analyse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Det anbefales å sikre seg en metodemessig basis tilsvarende den for ECO som hovedprofil.