Forskningsrettet løp

Ønsker du å ta en ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren?

!

RDT er under avvikling og er bare tilgjengelig for dem som startet masterstudiet våren 2021 eller tidligere.

For å gi studentene en mulighet til å komme tettere på forskningen og å oppnå anerkjennelse for dette, har NHH etablert et forskningsrettet løp ("Research Distinction Track - RDT") i masterstudiet i økonomi og administrasjon. 

Gjennomfører du det forskningsrettede løpet vil du både få et godt akademisk grunnlag for doktorgradsstudier, men også solid kompetanse for analytiske jobber.

Det forskningsrettede løpet er ikke en egen grad eller profil, men en anerkjennelse av at du har valgt et krevende studieløp. Dette vil framgå på vitnemålet. 

Retningslinjer

RDT er åpen for alle studenter i masterprogrammet i økonomi og administrasjon og kan kombineres med alle hovedprofiler.

 • Krav

  Krav

  • Du må ta minimum fire RDT-emner (30 studiepoeng). RDT-emnene kan tas både innenfor hovedprofil, støtteprofil og valgfrie emner.

  • Ph.d.-emner kan kvalifisere til RDT. Du må søke opptak@nhh.no for å få PhD-emner godkjent som en del av RDT. Maksimalt innpass er 15 studiepoeng.

   Du kan lese mer om godkjenning av Ph.d.-emner i mastergraden i Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon (se «Innpass av doktorgradskurs»). 

  • Du må ha karakteren B eller bedre i fire RDT-emner (30 studiepoeng). Dette kravet gjelder også for aktuelle Ph.d.-emner for å få emnet godkjent som del av RDT. (kravet er bestått i emner hvor denne skalaen brukes)

  • Ditt samlede karaktersnitt for hele mastergraden må være minst 4,0 (A=5, B=4, osv.)

  • Masteroppgaven din må være forskningsrettet, med målsetning om å bli publisert i tidsskrift eller presentert på konferanse. Du oppfordres til å skrive på engelsk.

   Du må ha veileder fra NHH, og du må oppnå minimum karakteren B på oppgaven. 

  • Graden må fullføres innen normert tid, to år.
 • Registrering

  Registrering

  Du melder enkelt inn din hensikt om å ta RDT via et skjema. Informasjonen vil bli brukt ved tildeling av veileder. 

  Hvis du ønsker å registrere deg på RDT, må det gjøres senest ved utgangen av ditt siste semester på masterstudiet.

  Registrer deg her

 • Utveksling

  Utveksling

  For at RDT skal kunne kombineres med utveksling, kan du søke om forhåndsgodkjenning til å benytte ett emne tilsvarende 7,5 studiepoeng fra en av NHHs samarbeidsskoler som RDT-kurs. Minst tre emner må stå på listen for RDT-kurs ved NHH. 

 • Dobbelgrad

  Dobbelgrad

  Studenter som er tatt opp i dobbelgradsprogrammet med NHH som hjemmeinstitusjon, kan søke om forhåndsgodkjenning til å benytte ett emne tilsvarende 7,5 studiepoeng fra vertsinstitusjonen som RDT-emne. Minst tre RDT-emner må tas ved NHH.

  Vi anbefaler at du tar alle fire RDT-emner på NHH. Dersom du likevel ønsker å benytte ett emne fra vertsinstitusjonen som RDT-emne, må du sende emnebeskrivelse til double-degree@nhh.no.

  For studenter som skriver masteroppgave ved vertsinstitusjonen gjelder følgende regler: 

  • For å sikre at masteroppgaven har tilstrekkelig forskningsmessig tyngde og mål om å bli publisert i tidsskrift eller presentert på konferanse, må du søke om godkjenning av den ferdige oppgaven når sensur fra vertsuniversitetet foreligger. Søknad sendes til double-degree@nhh.no.
  • For kravet om levering til normert tid gjelder vertsinstitusjonens innleveringsfrist.
  • Du er unntatt fra kravet om at veileder skal være fra NHH.

Research Distinction Courses

-

Kode Navn Stp Semester
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN404 BAN404Statistical Learning 7.5 Vår
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BAN431 BAN431Econometrics and Statistical Programming (expired) 7.5
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS459 BUS459Predictive Analytics with R (expired, replaced by BAN404) 7.5
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business (Replaced by BAN402) 7.5 Høst
ECN401 ECN401Applied Microeconomic Theory 7.5 Høst Vår
ECN402 ECN402Econometric Techniques 7.5 Høst Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECN431 ECN431Applied Data Analysis of Firm Strategy and Competition 7.5 Vår
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO403 ECO403Time Series Analysis and Prediction 7.5
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Vår
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Høst
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Høst Vår
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics 7.5
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ECO440 ECO440Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans 7.5
ECO441 ECO441Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7.5 Vår
ENE420 ENE420Decision Modelling in Business 7.5
ENE429 ENE429Topics in Applied Management of the Environment and Natural Resources 7.5 Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE451 FIE451Asset Management with Programming Applications (not offered) 7.5 Vår
MBM400A MBM400AResearch for Brand Decisions 7.5 Høst Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR405 STR405Metode for masterutredningen 7.5 Vår
STR422 STR422Implementation of Strategic Change and Learning in Organizations 7.5
STR451 STR451Managerial Decision Making 7.5 Vår