Prioritering av prosesser

Prioritering av prosesser

Bilde av prosessflyt (?)

Vi ser på alle prosesser som meldes inn til oss og vurderer hvorvidt de er aktuelle kandidater for automatisering. Egnede prosesser kjennetegnes ofte av forhåndsdefinerte regler, liten grad av skjønn og høyt volum. 

Vi gir prosessforslagene en score (1 til 5) på følgende variabler: 

  • Strategisk verdi - kort forklaring
  • Økonomisk gevinst - kort forklaring
  • Kvalitativ gevinst - kort forklaring
  • Operasjonelt behov - kort forklaring
  • Risiko - kort forklaring

Basert på prosessenes score lager vi en prioriteringsliste og gir en tilbakemelding til de som har meldt inn prosessforslag. 

Styringsgruppen fra Digitaliseringsutvalget vil godkjenne prioriteringslisten.