Meld inn prosessforslag

Meld inn prosessforslag

Jobber du med tungvinte arbeidsprosesser som er modne for forbedring kan vi hjelpe deg med effektivisering.

Meld inn idéer for en enklere arbeidshverdag

Prioritering av prosesser

Vi ser på alle prosesser som meldes inn til oss og vurderer hvorvidt de er aktuelle kandidater for automatisering. Egnede prosesser kjennetegnes ofte av forhåndsdefinerte regler, liten grad av skjønn og høyt volum, men det er også mulig å automatisere deler av en prosess hvor man får manuell input fra saksbehandler i løpet av prosessen.

Vi gir prosessforslagene en score (1 til 5) på følgende variabler: 

  • Strategisk verdi - målbare resultater på strategiske områder
  • Økonomisk gevinst - hvor mange årsverk vi sparer ved automatisering eller reduksjon i andre kostnader
  • Kvalitativ gevinst - målbart bedre kvalitet på prosessen
  • Kostnader - hvor mange årsverk det tar å gjennomføre prosessforbedringen
  • Operasjonelt behov - ivareta lovkrav, gjøre prosessen mer robust 
  • Risiko - knyttet til ressurstilgang, beslutninger, kostnader, tilganger mm.

Basert på prosessenes score lager vi en prioriteringsliste og gir en tilbakemelding til de som har meldt inn prosessforslag.